Biotek- krise presser Symbion

Kapitalkrisen i dansk biotek presser forskerparken Symbion. 2003 ender i overskud, men har været en regnskabsmæssig gyser. Forventningerne til udlejningen i 2004 nedtones, og budgettet kalkulerer med et underskud på syv millioner kroner.

Biotek- krise presser Symbion - 1
»Vi håber, at det bliver bedre næste år, men et underskud på syv millioner kr. er ikke helt forkert,« siger forskerparkens direktør Christina Hvid. Foto: Rune Feldt-Rasmussen Fold sammen
Læs mere
Når biotekbranchen fattes penge er det svært at drive forskerpark. Det har Danmarks største forskerpark, Symbion på Østerbro i København, måttet sande sidste år.

Kapitalkrisen presser selskaberne og får færre forskere til at tage chancen og gøre deres forskning til forretning.

Selv om forskerparkens endelige regnskab endnu ikke er offentliggjort, så tyder de foreløbige tal på, at Symbion kommer ud af 2003 med skindet på næsen i form af et lille overskud ud af en omsætning på omtrent 40 mio. kr.

Til gengæld forventer forskerparkens direktør Christina Hvid et underskud i størrelsesordenen syv mio. kr. i 2004.

»Vi har sænket vores forventninger til udlejningen. I en tid, hvor nystartede biotekvirksomheder har svært ved at rejse kapital, kan vi ikke tillade os at have høje forventninger,« siger hun.

For at undgå underskud har Symbion hidtil måttet holde en udlejningsprocent på 96. En sparerunde har nu sænket »break even«-punktet til 93 procent, og det langsigtede sparemål er at nå et balancepunkt på 87 procent.

Forventningen til 2004 er en udlejningsprocent på 75, næsten 20 procent under det nuværende »break even«. Christina Hvid bekræfter en hurtig hovedregning på et underskud på omkring syv mio. kr. i 2004.

»Vi håber, at det bliver bedre, men et underskud på syv mio. kr. er ikke helt forkert«.

Symbion gik ind i 2003 med en udlejningsprocent på 98. Og med så godt som fuldt hus stod intet i vejen for at se lyst på fremtiden. Derfor var forventningen i 2002-regnskabet, at forskerparken ville få overskud på driften.

Senere lød meldingerne fra forskerparken, at man forventede underskud. Meldingerne kom i forbindelse med optagelse af et rentefrit lån på 20 millioner kr. hos Københavns Kommune.

»De skiftende meldinger har beklageligvis bidraget til, at det fremstod noget uklart, hvordan fremtiden tegnede sig for Symbion,« erkender direktøren.

I de seneste år har virksomheder stået på venteliste for at få plads i Symbion. Men i 2003 blev det for første gang i forskerparkens historie nødvendigt at lave opsøgende salg for at sikre lejeindtægter.

»I foråret 2003 blev vi ramt af en række opsigelser fra biotekvirksomheder med store lejemål. Samtidig sænkede kapitalkrisen biotekbranchens efterspørgsel på laboratoriefaciliteter. Udsigten var en halvtom forskerpark, hvis ikke vi gjorde noget,« siger Christina Hvid.

Salgsarbejdet har resulteret i, at 35 virksomheder er flyttet ind. I sidste uge flyttede også den offentlige forskningsinstitution BRIC (Biotech Research and Innovation Centre) ind i Symbion, som skal være BRICs base, indtil centerets eget hovedkvarter står færdig om nogle år.

»Problemet er bare, at det overvejende er IT-virksomheder, der bruger langt mindre plads end biotekvirksomhederne,« siger Christina Hvid.

Direktøren understreger, at lysten blandt biotekiværksætterne stadig er der.

»Men når investorerne stiller langt færre penge til rådighed for nystartede biotekselskaber, så klarer forskerne sig med virtuelle virksomheder, som slet ikke har brug for kvadratmeter. Det nedsætter risikoen for tab af penge, men det gør også, at udviklingen af nye opfindelser tager længere tid«.