Bioscan venter optur i år

Bioscan fik et minus på 41 mio. kr. i 2003. Det skyldtes hovedsageligt nedskrivninger på tilgodehavender hos partnere. I år venter Bioscan fremgang.

Med et gevaldigt underskud - 41 mio. kr. efter skat sidste år - fik det lille, børsnoterede Bioscan A/S sidste år en gevaldig nedtur.

Ifølge adm. direktør Otto Eliassen er selskabet nu på rette kurs, efter at der er blevet ryddet op i usikre tilgodehavender. Det store minus i 2003 skyldtes hovedsageligt nedskrivninger på udeblevne betalinger og tilgodehavender fra det danske firma Efire og partnere i USA og Korea.

»Vi foretager disse nedskrivninger, fordi vi har været under konstant tidspres og hele tiden skal ud og forklare, hvorfor der ikke er kommet penge. Derfor tager vi hele knaldet nu, og Bioscan har ikke flere udestående fordringer,« siger Otto Eliassen.

Bioscan venter indtægter fra et gyllebehandlingsanlæg i Danmark, et biogasanlæg på Azorerne og et projekt på Cypern og regner med 10 mio. kr. i overskud og cirka 100 mio. kr. i omsætning i år. I 2003 omsatte Bioscan kun for 16 mio. kroner.

Misligholdt aftale
Sidste års aftale med det danske selskab Efire om betaling af licenser for 15 mio. kr. er misligholdt, mener Bioscan, som har stævnet den danske partner og indbragt sagen for en voldgiftsret. Dernæst tilbagekaldt Bioscan en option på licensbetalinger fra partneren Enhanced Biotechnologies Inc.

En koreansk partner blev også en ubehagelig oplevelse for Bioscan. EnviFirst Co. Ltd., hvor Bioscan havde en minoritetspost, viste sig ude af stand til at sælge projekter. Bioscan solgte sin andel, tilbagekaldt licensrettighederne og foretog nedskrivninger på seks mio. kroner.

Sidste år konkluderede Bioscans revisorer, at regnskabet ikke gav et retvisende billede af selskabets situation.

»Vi er blevet blåstemplet hos revisionen, der nu har fjernet forbeholdet,« siger Otto Eliassen.