Bioscan udsætter regnskab igen

Udsættelsen skyldes, at Bioscan har suspenderet sit bestyrelsesmøde torsdag og først venter at genoptage det i

weekenden.


Bioscans bestyrelsesformand, Niels Schreiner Andersen, oplyser, at suspenderingen af bestyrelsesmødet ikke

har noget med regnskabet eller virksomheden at gøre, men skyldes personlige forhold hos en af deltagerne.


Bioscan offentliggjorde

i marts et urevideret regnskab, da selskabet ikke kunne nå at opfylde revisionens krav om, at alle økonomiske mellemværende skulle

være afviklet, inden revisionen begyndte.


Begrundelsen var, at der havde været vanskeligheder med at indhente oplysninger

fra de udenlandske selskaber. Bioscan oplyste da, at det reviderede regnskab ville blive offentliggjort primo maj.


I begyndelsen

af maj blev det dog meddelt, at selskabets regnskab ville blive offentliggjort inden den planlagte generalforsamling den 30. maj.
Generalforsamlingen er dog i mellemtiden blevet udsat til begyndelsen af juni. Bioscan har haft problemer med selskabets likviditet

og afsluttede derfor en kapitalforhøjelse for tre uger siden.