Billigt og klogt at beskytte sit logo

Det behøver ikke at koste en herregaard at beskytte sit logo (varemærke), men det kan blive dyrt at lade være.


ErhvervsBladet

kunne i sidste uge fortælle, hvordan entreprenørkoncernen MT Højgaards nye logo ligger betænkeligt tæt

på et af de logos, som benyttes af konkurrenten, den franske storentreprenør Bouygues, og det giver anledning til at

undersøge, hvordan man kan registere og dermed beskytte sit logo.


Man kan i Danmark beskytte sit logo ved at sende en

ansøgning til Patent- og Veremærkestyrelsen. Det koster 2.350 kr. i grundgebyr at beskytte logoet i op til tre klasser

(brancher, sektorer, red.) Derefter koster det for hver enkelt klasse yderligere 600 kr. Denne udgift er, hvad det koster i gebyrer

til det offentlige. Ønsker man ydelser hos private konsulenter, skal det naturligvis lægges oven i prisen.


- Det

kan være en god ide at beskytte logoet i flere klasser, hvis man f.eks. har planer om at udvide sine aktiviteter, siger varemærkekonsulent Lena

Ericsson fra den svenske koncern Albihns, som med sit danske selskab specialiserer sig i patenter og varemærker.

Tænk

på eksporten

Skulle man have eksportplaner, kan det være en god ide at udvide beskyttelsen af sit logo til de lande, som

er mest sandsynlige som kommende eksportmarkeder. En registrering i samtlige EU-lande koster 975 euro eller omkring 7.000 kr, afhængig

af dagskursen.


Via den såkaldte Madrid-Protokol-registrering kan man udvælge andre lande til sin registrering, og

prisen vil afhænge af, hvilke lande og hvilken type logo det handler om. F. eks. er grundgebyret 653 schweizerfranc (godt 3.000

kr., red) for et varemærke, hvor logoet udgøres af et eller flere ord.


Det vil sige, at man faktisk kan opnå

en bred beskyttelse for en rimelig pris, men herefter skal der naturligvis holdes øje med, om nogen øver vold på

logoet. Det er som regel en uoverkommelig opgave for den enkelte virksomhed.


- Ikke desto mindre er det vigtigt, at man hæger

om sit varemærke og holder check på, om det trues. Man kan også forsyne det med et R i en cirkel for at vise, at

varemærket er beskyttet med registrering eller TM (Trademark, red.), siger Lena Ericsson, som oplyser, at det koster et sted mellem

1.500 kr. og 10.000 kr. om året i fast gebyr, hvis man hyrer f. eks. et patentbureau eller et reklamebureau til opgaven. Gør

man det, sikrer man sig, at "logo-markedet" jævnligt scannes.Bedst i Danmark

I Danmark er det i øvrigt

- i modsætning til f.eks. Sverige og USA - sådan, at en beskyttelse gælder fra den dag, man tager et registrerbart logo

i brug.


Et logo er en meget vigtig del af en virksomheds identitet, mener kommunikationsrådgiver Jens Juul Nielsen, der

er partner i kommunikationsbureauet Prospect.


- I nogle tilfælde har en virksomheds logo og navn større værdi

end alle virksomhedens materielle værdier. Verdens stærkeste mærkevare - Coca-Cola - er et eksempel på det.

Her kan man fjerne alle fabrikker og bygninger. Blot med det logo og navn vil det være muligt at rejse milliarder af kroner.

Det er det ultimative eksempel på et logos betydning og værdi, siger Jens Juul Nielsen, der opfatter et logo som en koncentreret kommunikationsform,

der skal tydliggøre virksomhedens værdier.


- Fine og klare eksempler på det er Mærsks hvide stjerne

på den lyseblå baggrund og Carlsbergs navnetræk skabt af arkitekten Bindesbøll. Det er kvalitet, soliditet

og stabilitet udtrykt i klare grafiske former i pagt med virksomhederne bag, siger han.Form og indholdIfølge Jens

Juul Nielsen skal et logo i koncentreret form gøre det samme som al anden kommunikation fra en virksomhed: Det skal så

præcist som muligt fortælle omverdenen, hvad det er for en virksomhed, og hvilke værdier der er i den.


- Form

og indhold skal følges. Derfor skal McDonald''s ikke ligne Kong Hans. Signalerne skal være i overensstemmelse med virkeligheden,

uanset om det sker i form af optræden i medierne, i medarbejdernes fremtoning eller som et logo. Så kun hvis man lever

af at sælge kopi-produkter, er det en god ide at have et logo, der får folk til at tænke - kopi, siger Jens Juul Nielsen.