Billigere firmabiler på vej

Danmarks verdensrekord i bilafgifter er under alvorlig beskydning fra EU''s side.EU-kommissionen har lagt sag an mod mod Danmark

for traktatbrud, og taber Danmark sagen, vil det sandsynligvis være ensbetydende med et farvel til den danske registreringsafgift

på firmabiler.Kommissionen mener, at det strider mod reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed, at en dansk arbejdstager

bosiddende i Danmark ikke må benytte f.eks. et svensk eller tysk indregistreret køretøj, der er stillet til rådighed

af arbejdsgiveren til erhvervsmæssig eller privat kørsel i Danmark.Arbejdstageren skal være tilknyttet den

udenlandske virksomhed arbejdsmæssigt, men herudover må der ikke stilles krav fra myndighedernes side.Arbejdstageren

må benytte bilen som han vil - også i Danmark. Det er professor Søren Friis Hansen fra Syddansk Universitet og

lektor Henrik Dam fra Københavns Universitet, der i en netop offentliggjort publikation gør disse synspunkter gældende.-

Kravene til etablering er opfyldt uanset, om der er tale om et udenlandsk moderselskab, datterselskab eller blot en filial - f.eks.

i Malmø. Der skal ikke meget til, siger Søren Friis Hansen.Henrik Dam og Søren Friis Hansen forudser, at

mange virksomheder i Danmark vil danne et koncern-leasing-firma - f.eks. i Sverige, der er ejer af alle koncernens køretøjer,

eller at et bestående svensk eller tysk datterselskab står for al firmaleasing -også i Danmark. Almindeligt ejerskab

af bilen i f.eks. et svensk datterselskab er heller ingen hindring for kørsel i Danmark - hverken erhvervsmæssigt eller

privat. Det vil også gælde for arbejdstager med bopæl i Danmark.

Dansk taber-sag

Også privatpersoner

kan få glæde af EU''s friheder, når det gælder biler. Reglerne om, at tjenesteydelser skal kunne passere grænserne

uden hindringer, vil give personer med bopæl i Danmark adgang til at lease i f.eks. Tyskland og Sverige med tilhørende

lave afgifter.I det hele taget er bilbeskatningen et hot emne på EU-niveau. En finsk sag ved EF-domstolen om hjemtagelse

af en bil som rejsegods er ved at nå en afgørelse. Denne sag ender dog sansynligvis med, at Finland frifindes.I

den danske sag vil Danmark derimod tabe med piber og trommer, vurderer Henrik Dam og Søren Friis Hansen.Det støtter

de især på en nyere afgørelse, der handlede om en belgier med job og firmabil i Luxembourg. De belgiske myndigheder

kunne ikke stille noget op overfor denne ordning, og tabte sagen. I sagen mod Danmark er situationen stort set identisk, og de to

juridiske forskere anser det for meget usandsynligt, at Danmark har en chance for at vinde sagen, der ventes afgjort i 2005. Søren

Friis Hansen har følgende drilske kommentar til politikerne:- Nu hvor skatteministeren uddeler milde gaver via Forårspakken,

har man så glemt at gøre opmærksom på, at der inden længe skal deles yderligere 11-16 mia. kr. ud til

bilister, der undgår bilbeskatning?Skatte ministeriet benægter i sit svarskrift, at de danske regler hindrer arbejdstagernes

adgang til arbejdsmarkedet.Der er ikke tale om diskrimination på baggrund af nationalitet, og reglerne forhindrer heller

ikke udenlandske virksomheder i at ansætte arbejdskraft med bopæl i Danmark, fremgår det af svarskriftet.Venstres

EU-parlamentsmedlem Karin Riis-Jørgensen kan ikke kommentere den konkrete sag. Men Karin Riis-Jørgensen har følgende

overordnede synspunkt, der næppe støder partifælle og skatteminister Svend Erik Hovmand:- De fire friheder

er kernen i Det Indre Marked. De er vigtige og skal overholdes. Vi ser flere og flere borgere der tager loven i hånden, og kræver

deres ret ved domstolene, siger hun. De fire friheder drejer sig om fri bevægelighed af arbejdskraft, kapital, tjenesteydelser

og varer.