Billig sparring for SMV'erne

Dagligt støder konsulenterne fra TIC Ringkøbing amt på små- og mellemstore virksomheder, hvor ejeren og

lederen føler sig som "Palle alene i verden". Han eller hun mangler ganske enkelt en række kompetencer for

at komme videre med væksten.


Samtidig sidder der rundt omkring en række tidligere selvstændige og direktører,

som brænder for at deltage i et stykke virksomhedsudviklingsarbejde.


Parterne har generelt svært ved at nå

hinanden, men nu vil TIC Ringkøbing amt forsøge at slå to fluer med ét smæk med projekt "Sparring

med erfaring".


Det har tidligere med succes kørt i Århus og København.Stor interesse

TIC

søger i øjeblikket efter et antal personer, der skal være sparringspartnere, og ifølge virksomhedsrådgiver

Leif Sig Jensen, TIC Ringkøbing amt har interessen været overvældende.


Imidlertid er det ikke alle og enhver,

der kan blive sparringspartner.


Kravet er bl.a., at den enkelte skal være fyldt 50 år, men hertil kommer, at vedkommende

skal have en fortid som enten selvstændig eller som adm. direktør eller funktionschef i en alsidig virksomhed.


-

Sparringspartneren skal ganske enkelt selv have prøvet, hvor ondt det kan gøre at træffe vigtige beslutninger,

hvad enten vi taler om afskedigelser, valg mellem forskellige kunder og forskellige leverandører, forklarer Leif Sig Jensen.


I

en vis udstrækning kan TIC i projektet samarbejde med seniornetværkerne i landsdelen om rekruttering af sparringspartnere,

men direktør/selvstændig kriteriet er ufravigeligt.PrøveperiodeDa kemien mellem den enkelte virksomhed

og den udefrakommende sparringspartner er af altafgørende betydning for succes, får det enkelte projekt en prøvetid

på tre timers arbejde, der er gratis for virksomheden.


Herefter skal virksomheden betale 300 kr. i timen for sparringspartnerens indsats.
Faktureringen foregår via TIC, der skal have afrapportering efter de første 15 timer og derefter månedsvis.
Som udgangspunkt dækker projektet 50 timers arbejde for den enkelte sparringspartner. Herefter træder TIC ud af

forløbet.


Imidlertid viser de hidtidige erfaringer, at mange fortsætter forløbet på egen hånd,

oplyser Leif Sig Jensen.Et alternativ- Sparring med erfaring-projektet er et alternativ til professionelle bestyrelser,

som i mange sammenhænge kan være for dyr for virksomheden. Derfor er projektet godt godt på mange måder, ligesom

det gavner begge parter. Virksomheden får ny viden ind i huset, mens erfarne virksomhedsledere som sparringspartnere bevarer

en aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet samtidig med, at de får mulighed for at dele deres erfaringer ud til andre, der har

behov for dem, forklarer Leif Sig Jensen.


Projektet støttes økonomisk af Ringkøbing amts virksomhedsudviklingsprogram

Futura.


Leif Sig Jensen håber, man allerede i løbet af en måned kan tilknytte de første sparringspartnere.
Håbet er, at man kan nå op på 10-15 personer, som kan og vil agere sparringspartner for små- og mellemstore

virksomheder i amtet.