Bilforsikringer stiger 10-20 pct. til sommer

Danskerne skal fra den 1. juli 2002 til at betale en del mere for deres ansvarsforsikringer. Det er konsekvensen af et nyt lovforslag,

som Folketinget har vedtaget enstemmigt. Det betyder, at forsikringer på biler vil stige 10-20 procent .


Efter flere års

arbejde er det lykkedes et enigt Folketing at få vedtaget en ændring af erstatningsansvarsloven. Lovændringen betyder,

at erstatningen til en person, der er kommet til skade efter den 1. juli 2002, i langt de fleste tilfælde vil være en

del større end den er i dag. Det betyder så, at der kommer præmiestigninger på en lang række af forsikringer.

Bilforsikringen

De

større beløb, som forsikringsselskaberne fra sommeren 2002 skal til at udbetale til deres tilskadekomne kunder, kan

ikke undgå at påvirke præmiestigningerne.


Da det i høj grad er ved trafikulykker, at folk kommer til

skade, så vil især bilforsikringerne stige. Forsikringsoplysningen regner med, at bilforsikringerne vil stige med mellem

10 og 20 pct.


- Det er klart, at det især er bilforsikringerne, der vil få et hak opad. Vi regner med, at det bliver

en stigning, som vil ligge på 10-20 pct. Også andre ansvarsforsikringer og virksomhedernes erhvervs- og produktansvarsforsikringer

vil ryge i vejret, men hvor meget de vil stige, har vi endnu ikke et overblik over, siger konsulent hos Forsikringsoplysningen Kirsten

Skov Hansen.


Loven slår fast, at forsikringsselskaberne har ret til at forhøje præmierne svarende til de højere

erstatningsudgifter, som vil være en følge af den nye lov.

ForhøjelsenForhøjelsen af erstatningsniveauet

skal sikre tab ved personskade og tab af forsørger. Forhøjelsen vil især komme til at gælde:


l Godtgørelse

for varige mén


l Erstatning for varigt


erhvervsevnetab


l Erstatning for tab af


forsørger


Derudover

ændres i mange tilfælde den periode, hvor den skadelidte kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det vil

sige, at der kommer en længere afgrænsning for, hvor lang tid efter ulykken, der kan ydes erstatning.


Det skal sikre

den skadelidte økonomisk, indtil de endelige konsekvenser af skaden kan vurderes.

RetsstillingLoven indeholder desuden

en række andre forbedringer af den skadelidtes retsstilling.


Det vil nu være en del lettere for den tilskadekomne

at få genoptaget en sag, hvis det efter udbetalingen af erstatningen viser sig, at en persons fysiske tilstand eller erhvervsevne

bliver væsentlig reduceret, og at det derfor ikke længere vil være muligt at passe et arbejde.


Som loven er

indrettet nu, så vil tilskadekomne personer ofte komme i en voldsom klemme, hvis det efter udbetalingen af erstatningen ikke

længere er muligt at passe et arbejde. Det er nemlig ikke muligt at få genoptaget en sag, hvis sagen er afsluttet.