Bilbranche tæt på tom tank

De sidste par år har bilbranchen oplevet en stærkt faldende indtjening. Samtidig er der sket en ændring i strukturen i branchen. Cirka 20 procent af forhandlerne i branchen har skiftet bilmærke eller er gået over til at være brugtvognsforhandlere.

De sidste par år er der sket en stigning i antallet af forhandlere, der har skiftet det bilmærke ud, som de sælger, med et andet.

Det hænger blandt andet sammen med, at lavkonjukturen har været hård ved bilbranchen. De fleste forhandlere landet over har nemlig oplevet en nedgang i både omsætning og indtjening.

Det er hovedkonklusionerne i en ny undersøgelse, som Købmandsstandens Oplysningsbureau (KOB) har lavet blandt cirka 1.300 forhandlere, der er registreret som aktie- og anpartsselskaber.

»Bilmarkedet er meget følsomt over for konjuktursvingningerne, og i øjeblikket er der nok for mange forhandlere i forhold til, hvor få mennesker der køber biler,« siger Søren Madsen, der er analytiker i KOB.

Undersøgelsen er delt op efter de forskellige bilmærker, og den viser, at det kun er Mercedes, Peugeot og Fiat, der har kunnet mønstre et fremgang i omsætningen fra perioden 1. juli 2000 til 1. juli 2001.

De resterende mærker har derimod oplevet en nedgang i samme periode, med Ford i spidsen af bunden, med en tilbagegang på ti procent i omsætningen.

Febrilske forhandlere

En af konsekvenserne af de dårlige år har ifølge undersøgelsen været, at cirka 20 procent af forhandlerne har ændret deres sortiment ved enten af skifte bilmærker ud med nye eller blot tilføje nye mærker.

»Forhandlerne søger febrilsk efter nye indtjeningsmuligheder,« siger Søren Madsen.

Torben Sørensen, der er kvalitetschef i Danmarks Automobilforhandler Forening (DAF), mener også, at de danske bilforhandlere er pressede.

»Der vil sandsynligvis komme færre forhandlere i bilbranchen som helhed indenfor den nærmeste fremtid,« siger Torben Sørensen, der også ser udskiftningen i mærker, som en måde bilforhandlerne prøver at forsvare sig på.

Udskiftningen kan dog også gå den anden vej.

Ifølge Berlingske Tidendes oplysninger har Mazda nemlig tænkt sig at skære antallet af forhandlere, som de forhandler direkte med i Danmark, ned fra ca. 65 til ca. 30.

Nedskæringen kan ses som et symptom på, at bilproducenterne også er pressede og i intern konkurrence.

Presset ryger derfor videre ned igennem kæden til forhandlerne, der bliver udsat for stadigt større krav - for eksempel til teknologien i forretningen.

Det er altså en svær situation for de danske forhandlere, der ikke ligefrem tegner til at blive bedre i fremtiden.

Fra 1. september i år bliver grænserne nemlig - i henhold til en nyt EU-forordning - åbnet for bilsalg, hvilket vil sige, at en fransk forhandler for eksempel kan købe biler i Danmark og så derefter sælge dem i Frankrig.

Indtil nu har forhandlernes indkøbspriser været billigere i Danmark end i de andre EU-lande for at kompensere for de høje afgifter.

Efter 1. september vil producenterne dog næppe være interesseret i at opretholde den ordning, eftersom forhandlere fra hele EU vil kunne indkøbe deres biler i Danmark.

Der er derfor allerede nu tale om en kraftig prisstigning på 10 til 15 procent på de danske forhandleres indkøbspriser.

Da avanceprocenten for både danske forhandlere og importører allerede i dag er blandt den laveste i Europa, vil en stigning i indkøbsprisen også betyde en stigning i den endelige udsalgspris.

Derved bliver det endnu sværere at sælge flere biler.