BHJ Gruppen fik godt halvår

Det gode resultat har fået koncernen til at opjustere forventningerne til hele året, der nu lyder på et overskud

før skat i størrelsesordenen 45-50 mio. kr. mod tidligere 40-45 mio. kr. RB-Børsen

Indsprøjtning

til Digiquant

Roskilde-virksomheden Digiquant har fået tilført en økonomisk saltvandsindsprøjtning på

otte mio. dollar, skriver Dagbladet Roskilde. Bag kapitalindsprøjtningen, der svarer til 64 mio. kr., står nogle af virksomhederne

i den nuværende ejerkreds, General Atlantic Partners, LLC, Cisco Systems, Index Ventures og Vertex Management foruden firmaets grundlægger,

Hasse Rasmussen. Kapitalen skal bruges til at sikre den fortsatte drift af firmaet, hvis primære produkt er et avanceret, internet-baseret

betalingssystem. RB-BørsenNedgang hos Nordjyske Bank

De to fusionerede banker Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord,

der nu hedder Nordjyske Bank, fik et nettooverskud på 15 mio. kr. i første kvartal 2002 mod et beregnet overskud på

20 mio. kr. i samme periode året før. De ordinære indtægter - før kursreguleringer af værdipapirer

- er opgjort til 72 mio. kr. mod 70 mio. kr., mens omkostningerne steg fra 42 mio. kr. til 46 mio. kr. Resultatet af den egentlige

bankdrift blev et overskud på 21 mio. kr. mod 24 mio. kr. Banken fastholder forventninger om et resultat, der svarer til en

forrentning af egenkapitalen på 15 pct., hvilket vil sige et resultat af egentlig bankdrift på 70-80 mio. kr. RB-Børsen

Keops

indgår samarbejde

Ejendoms- og ejendomsadministrationsselskabet Keops har pr. 1. maj indgået et samarbejde Sparekassen

Lolland, der har overtaget selskabets eksisterende gældsbrevsportefølje på ca. 75 mio. kr. Fremover vil investorer

i nye projekter i Keops-regi blive tilbudt finansiering af indskud gennem Sparekassen Lolland. Det fremgår af Keops halvårsrapport for

perioden 1. oktober 2001 til 31. marts 2002.


Aftalen styrker Keops'' likviditet og reducerer balancesummen med ca. 75 mio. kr.

Balance var ved udgangen af marts på 1197,5 mio. kr. mod 1030,0 mio. kr. ved samme tid året før. Ifølge

selskabet bevares kreditrisikoen fortsat i Keops InvestorPartner mod en renteaftale, der betyder, at indtjeningen fra dette område

bevares på samme niveau som hidtil. Keops InvestorPartner havde i første halvår 2001/02 en samlet omsætning

på 59,1 mio. kr. mod 65,0 mio. kr. i samme halvår 2000/01, mens overskuddet af den primære drift faldt til 26,8

mio. kr. fra 33,3 mio. kr. RB-Børsen