Bestyrelsen er strategisk forum - også for et kommunikationsburea

Læs mere
Fold sammen
Der ligger grundige overvejelser til grund for etableringen af en professionel bestyrelse. Hvem er vi? Hvad vil vi? Hvor er vi på vej hen? De irriterende spørgsmål, vi altid selv som rådgivere stiller vores kunder.

Ofte går dagligdagen med netop dagligdags ting, også selvom man arbejder med strategisk kommunikation. Derfor er det vigtigt at have et forum, hvor man bliver tvunget til at tænke ud over det sædvanlige. Og det undrer mig faktisk, at meget få bureauer (reklamebureauer, kommunikationsbureauer osv.) i dag har en professionel bestyrelse. Dermed forsømmer de muligheden for at få modspil på deres egen forretning.

Hos Klausen + Partners havde vi tidligere en bestyrelse, der opfyldte de formelle krav, loven stiller for aktieselskaber. Nu har vi taget skridtet fuldt ud og etableret en professionel bestyrelse, der også skal levere noget.

Den nye bestyrelse er til for at hjælpe os. Ikke med at drive forretningen, for det kan vi godt selv. Den skal hjælpe os med at holde fokus på vores langsigtede mål og den strategi, der skal føre os derhen.

For os, der er midt i et glidende generationsskifte, er det dobbelt vigtigt, at der bliver holdt fokus på kerneforretningen.

Klausen + Partners har en lang historie som et af branchens bedste direct marketing-bureauer. Nu skal bureauet frem i forreste linje igen. Der er plads til et bureau, der forstår at integrere off-line og on-line kommunikation med fokus på målbare resultater.

Og dertil har vi i den daglige ledelse af bureauet brug for noget sparring og fagligt input. Derfor har vi bedt en række erfarne branchefolk om at investere deres energi i på strategisk niveau.

Bestyrelsen er det forum, hvor ledelsen nu selv bliver stillet de spørgsmål, den selv rådgiver sine kunder om at have en holdning til. Det er også et forum, hvor ledelsen i bureauet bliver stillet til regnskab for sine resultater. Og for et bureau, der netop lever af at levere målbare resultater for sine kunder, er det meget, meget sundt.

Også bestyrelsesmedlemmerne får noget ud af samarbejdet. Det er en mulighed for at bidrage med viden, erfaring og energi. En bestyrelsespost rummer dels noget prestige, dels en ny rolle for de fleste, nemlig muligheden for at være coach for et lederteam. Og det er en rolle, de fleste bestyrelsesmedlemmer finder fagligt udfordrende. Endelig vedligeholder medlemmerne jo naturligt deres netværk i branchen gennem en post i bestyrelsen.

På den baggrund, er vi kommet frem til, at en bestyrelse er til glæde for begge parter. Bureauet har simpelthen brug for en professionel bestyrelse, når man lever af at tænke strategisk på sine kunders vegne. Og også bestyrelsesmedlemmerne får værdi ud af samarbejdet.

Hos Klausen + Partners A/S har vi valgt at bruge en række erfarne branchefolk i bestyrelsen. Vel at mærke folk, der har haft stor succes med at drive bureau selv.

Ny bestyrelsesformand for selskabet bliver Peter Svendsen, der var blandt de oprindelige stiftere af Klausen + Partners. Han forlod bureauet i 1994 for at stifte Medialog, som i dag hedder McCann Momentum, men er altså nu tilbage som bestyrelsesformand for Klausen + Partners. Peter Svendsen får følgeskab af hhv. Søren Kenner og Carsten Reuther. Søren Kenner har i dag tilknyttet Juul & Stejle og var tidligere partner i Medialog. Carsten Reuther var en af stifterne af reklamebureauet Propaganda, som han trak sig ud af i begyndelsen af 2003. I dag er han tilbage i branchen som medejer og bestyrelsesformand for Bocca.

Det er altså branchens tunge drenge, der sidder omkring bordet bestyrelsesmø8de cirka hver 2. måned. Min forventning er, at det kan hjælpe bureauet til at fokusere på en skarpere og mere resultatorienteret profil.

Bestyrelsesarbejdet er dog ikke bare sparring og visionære planer. Det er hårdt arbejde. Møder skal forberedes og afrapporteres, så formalia er i orden. Og kun på den måde får man det optimale ud af hinanden. Resultatopfølgningen er naturligvis en vigtig del af dagsorden. Og det er sundt for ledelsen i et kreativt team at gå til "eksamen" 5-6 gange om året.

Alle små og mellemstore virksomheder kan have gavn af en bestyrelse. Navnlig i denne tid, hvor der er så stærk fokus på at levere varen, kortsigtede resultater og bundlinje, kan en bestyrelse være det, der trækker en virksomhed op over det jævne niveau.