Besparelser bringer forskningen i fare

Nedskæring: Regeringens pengeforbrug på sygehusforbedringer og skattestop kan få store negative konsekvenser for forskningen i Danmark. Danmarks største sektorforskningsinstitut er et af ofrene for sparekniven.

Store dele af det danske forskningsmiljø er i fare for at blive ødelagt af besparelser, som regeringen har planlagt til næste år på området.

Danmarks største sektorforskningsinstitut, Dansk JordbrugsForskning (DJF), er i 2002 allerede blevet ramt af besparelser på 33 millioner kroner, og i tirsdags blev det besluttet, at instituttet i 2003 skal spare 50 millioner kroner.

Besparelsen betyder konkret, at DJF bliver nødt til at afskedige cirka ti procent af deres 1.125 medarbejdere.

Direktør i DJF, Arne Jensen, mener da også, at det bliver mere end svært at opretholde det samme niveau i forskningen til næste år.

»Vi har allerede effektiviseret så meget, vi kan. Derfor bliver besparelsen på de 50 millioner kroner afspejlet direkte i mindre forskning,« siger Arne Jensen.

Besparelsen, der betyder afskedigelser af 117 medarbejdere, vil især gå ud over forskningen vedrørende plantebioteknologi, vurderer Arne Jensen.

Han håber, at regeringen i fremtiden i højere grad vil leve op til sine løfter om at forbedre forskningen, men han frygter samtidig, at skaden allerede vil være sket. Selvom besparelserne på længere sigt bliver modsvaret af en tilførsel af midler, kan de stadig betyde en uoprettelig skade på forskningen.

»Når man begynder at fyre folk, så ødelægger man de gode forskningsmiljøer, der er opbygget,« siger Arne Jensen.

For voldsomt

Bent Claudi Lassen, der er formand for Landbrugets Forsknings- og Levnesmiddeludvalg og medlem af Danmarks Forskningsråd, mener også, at besparelserne er voldsomme.

»Det her vil give et voldsomt indhug i forskningsmiljøet, og det vil også skabe stor usikkerhed,« siger Bent Claudi Lassen.

Han mener, at de kraftige nedskæringer på forskningsområdet er en direkte konsekvens af regeringens indfrielse af sine valgløfter omkring forbedringer af sygehusområdet og skattestoppet og tilføjer, at regeringen i nær fremtid bør opgradere indsatsen på forskningsområdet igen.

»Regeringen bliver nødt til at fjerne den usikkerhed, der er skabt omkring forskningsmiljøet i Danmark, ellers er der en risiko for, at de dygtige forskere forsvinder helt, fordi de ikke ved, hvad regeringen vil,« siger Bent Claudi Lassen.

Også Arne Jensen er bekymret for de signaler, som besparelserne sender. Han henviser især til, at der bliver færre og færre forskere uddannet de næste år, og at man derfor bliver nødt til at tiltrække forskere fra udlandet.

»Hvis vi skal tiltrække udenlandske forskere, skal vi som land havde et godt ry. Det får vi ikke, hvis vi bliver ved med at skære i forskningen,« siger han.

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra fødevareminister Mariann Fischer Boel.