Beskyt dit Brand

Det er næsten blevet et modeord: Brands. Men isoleret set er Brands vel

blot et moderne udtryk for et varemærke ! Eller er det ?


Udviklingen af og behovet for varemærker tog fart fra den

industrielle revolution, hvor behovet for slagkraftig navngivning og markedsføring af produkter steg mærkbart. Varemærket

havde dengang - og har for så vidt stadigvæk - en funktion som oprindelsesgaranti, om end varemærkers funktion efter-hånden

mere har udviklet sig i retning af kvalitetsgaranti.


Er dette anderledes fra et brand kan man spørge? "Ja" vil

de fleste svare. Brands er noget mere - et udtryk for at et mærke bærer værdier og signaler udover som før

"blot" at garantere en vares tekniske og smagsmæssige kvalitet. Hvorfor er f.eks. NOKIA på få år

blevet et af verdens største brands ?


Fænomenet er almindeligt kendt for forbrugsvarer: Lykkes det at opbygge et brand

som udtrykker de værdier og signaler målgruppen (specielt den yngre) tillægger vægt, kan det på relativt

kort tid få uvurderlig værdi og blive virksomhedens vigtigste aktiv: brand''''et i sig selv dirigerer forbrugerens valg i

købssituationen.


Men i dag er branding ikke længere forbeholdt producenter af forbrugsvarer. Selv inden-for B2B

markedsføring har mange virksomheder indenfor de seneste år anerkendt værdien af branding.


Danske Navision

er et godt eksempel på en virksomhed med en offensiv branding strategi; selv softwareløsninger til virksomheder skal

brand''''es i markedsføringen. Ved udviklingen af branding strategien øges behovet for effektiv beskyttelse af det vare-mærke,

som branding strategien centrerer omkring.


Rent faktisk er den første forudsætning for at branding lykkes, at mærket er

tilgængeligt på samtlige de markeder, det skal anvendes på.


Det kan være dyrt at lancere et nyt navn

for at finde ud af, at det ikke er tilgængeligt i tilstrækkeligt omfang. Mon ikke Tele Danmark og Thy DataCenter kan skrive

under på dette ?


Når branding strategien er igangsat skal man som producent derudover være i stand til at afholde

andre bedst muligt fra - i god eller ond tro - at tilegne sig samme eller lignende mærke og dermed svække værdien

af brand''''et.


Tænk på hvor meget fokus der i de senere år har været på værdifulde brands -

og hvor lidt fokus, der har været på behovet for beskyttelse af brands som værdifulde aktiver. Beskyttelsen kommer

ofte i sidste række, og må helst ikke koste mere end et par tusinde kroner.


For at håndhæve sit mærke

er det i mange lande en forudsætning at mærket er en registreret rettighed. Uden registrering er det noget nær umuligt

- eller i hvert fald meget vanskeligt og ofte dyrt - at håndhæve sin rettighed overfor mulige krænkere.


Hertil

kommer at potentialet for konfliktsituationer er øget mærkbart med en stadig mere globaliseret handel og med Internettets

opblomstring. Det er blevet vigtigere at have mu-lighed for at anvende og håndhæve samme mærke globalt. Brands kender

sjældent grænser.


En seriøs og offensiv branding indebærer derfor som et naturligt element en stadig

sik-ring af sit brand -og en formuleret politisk hos virksomheden for, hvordan man forhol-der sig i konfliktsituationer.


Det

er i denne forbindelse en fordel at vide, at adgangen til sikring af varemærkerettigheder i udlandet via registrering aldrig

har været lettere.


Siden 1996 har det været muligt at registrere mærker med gyldighed i hele EU. Af de 130.000

mærker, som indtil nu er registreret tegner danske virksomheder sig for ca. 1,5%. Det tal burde være meget højere

i betragtning af at EU-landene i dag er hjemme-markedet for de fleste danske virksomheder.


Ligeledes er det i løbet af

de seneste 5 år blevet lettere og billigere at søge varemærkebeskyttelse i en lang række lande udenfor EU.

Dette er muligt via et internationalt registre-ringsordning (den såkaldte Madrid Protokol), som i dag giver adgang til 55 lande,

og hvor flere lande løbende kommer til.


Disse registreringsmuligheder har gjort varemærkebeskyttelse betydeligt smidigere

og billigere end nogensinde før.


Det skal udnyttes. Som varemærkekonsulent er rådet derfor klart: beskyt dit

brand - uanset om din virk-somhed beskæftiger sig med fødevarer, legetøj eller højteknologiske produkter

til indu-strien. Det har aldrig været vigtigere, lettere og billigere.