Beskeden reaktion på havmøllestop

Regeringens beslutning om at stoppe tre planlagte havmølleparker medfører ikke de store reaktioner i de berørte kommuner.

Selv om der er givet forhåndsgodkendelser til havmølleparker syd for Læsø, ved Omø Stålgrunde i Smålandsfarvandet og ved Gedser Rev, så ligger planerne så mange år frem i tiden, at kommunerne endnu ikke har helt styr på konsekvenserne.

I Sydfalster Kommune, som Gedser Rev ligger tættest på, siger borgmester Hans Aage Pedersen (K), at der har været protester mod havmøllerne, men de er efterhånden forstummet.

- Både Nysted, Holeby og Sydfalster Kommuner sagde, at havmøllerne ikke var nogen god ide på grund af det visuelle, samt betydningen for Østersøtrafikken og trækfugle.

Men efter en masse undersøgelser har det vist sig, at de risici ikke er der, så i dag er der ikke nogen lokal frygt og protest mod havmøllerne, siger Hans Aage Pedersen.

Omvendt ser han ikke de store problemer i, at møllerne næppe vil stå færdig i 2008 som oprindelig planlagt.

- Men amtsrådet har sat restriktioner for udbygning af vindmøller på land, og dermed havde man accepteret, at udbygningen fremover skulle ske på havet, siger Hans Aage Pedersen.

Trods beslutningen om at stoppe de tre havmølleparker, så kommer der alligevel havmøller i nærheden af Sydfalster. Et projekt ved Rødsand syd for Lolland, som er i fuld gang, bliver der nemlig ikke rørt ved, ligesom Horns Rev-møllerne ud for Esbjerg også fortsætter.

Til gengæld kan sortænder trygt fortsætte med flyve ca. 25 km. syd for Læsø, hvor havmølleprojektet nu droppes. Der har været bekymring for, hvordan de ca. 80 møller ville påvirke sortænderne, men de bekymringer kan nu puttes i skrivebordsskuffen sammen med mølleplanerne. Læsøs borgmester Erik Malmose (Læsø Fælles Borgerliste) har nu aldrig været særlig bekymret for udsigten til vindmøllerne.

- Vi har aldrig ment, at vi fik særlig meget ud af de vindmøller. Engang troede vi, at der ville komme en form for effekt ved off-shore virksomhed, men det ville nok gavne Frederikshavn og ikke os, siger Erik Malmose.

Skælskørs borgmester Ole Drost (V) er så nyvalgt, at han erkender, at han ikke kender meget til projektet med havmøller ved Omø Stålgrunde. Men førstelærer på Omø Skole Ole Odgaard siger, at der på øen har været blandede reaktioner over for de omkring 72 møller, der i 2005 skulle stå klar 5,6 km syd for Omø.

- Fiskerne vil være jublende glade for, at projektet droppes, for møllerne skulle placeres i et godt fiske- og gydeområde.

Generelt på øen ville vi ud fra tankerne om vedvarende energi gerne have havmøllerne, især hvis vi kunne købe os ind i parken, og især hvis der kom arbejdspladser ud af projektet. Men vi har undret os over, at møllerne skulle ligge så tæt på øen, og særligt har sommerhusfolket på sydspidsen af øen syntes, at afstanden var underlig, siger Ole Odgaard.

Det er energikoncernen Seas, der skulle stå for havmølle-projekterne ved Omø Stålgrund og Gedser Rev, mens Elsam skulle stå for projektet syd for Læsø.

I Seas siger teknisk direktør Torben Glar Nielsen, at der endnu ikke er foretaget store investeringer i de to sjællandske projekter, men at der selvfølgelig er lagt noget arbejde i planlægningen og foreløbige miljøundersøgelser.

- Men det her påvirker ikke antallet af arbejdspladser hos Seas, for projekterne ligger så langt ud i fremtiden. Vi ville gerne have bygget havmølleparkerne i Danmark, men nu vil vi så i stedet satse på havmølleparker i udlandet, for der er mange aktiviteter rundt i Europa, siger Torben Glar Nielsen.

Ritzau