Beskæmmende

Lyder det som et ideelt og måske lidt naivt budskab? Måske, men ud over ønsket om at finde frem til det bedste

og billigste tilbud er det for at opnå denne ideelle situation, at udbud og licitationer findes.


Medaljen har imidlertid

en bagside. Udbudsmaterialet bliver mere og mere indviklet - ikke blot for dem, der skal forstå materialet for at kunne komme

med et bud; men desværre også for de udbydere, der skal udarbejde materialet. Materialet er efterhånden blevet så

detaljeret og indviklet, at det næsten er uundgåeligt, at der opstår fejl.


Mange af fejlene opdages slet ikke,

siger eksperterne, og det betyder naturligvis, at meget arbejde bliver udført på et forkert grundlag. Men nogle gange

opdages fejlene af de virksomheder, der gransker dem for at overveje et tilbud. De bør naturligvis straks henvende sig til

udbyderne, for det må jo alt andet lige være i alles interesse, at der ikke udføres arbejde på et forkert

grundlag. Eller bør de? ErhvervsBladets research viser desværre, at det kan være forbundet med stor risiko at gøre opmærksom

på fejl. Man kan simpelthen ende på en sort liste hos udbyderne, og det resulterer som regel i, at man ikke er prækvalificeret

næste gang.


Det er selvfølgelig helt utilstedeligt, at den slags metoder skal afløse nepotisme og mestergrise,

men inden forargelsen får frit løb, skal der lige gøres opmærksom på, at der faktisk også findes

virksomheder, som helt bevidst går efter at finde fejlene, holde mund og derefter kræve kompensation.


Det er lige

så utilstedeligt, og det er i det hele taget beskæmmende, at en ellers god måde at udbyde et stykke arbejde på,

skal devalueres af fejl og plat.


Man tør næsten ikke sige det i en tid, hvor en ny regering er i gang med at slå

en streg over mange af de udvalg, kommissioner og råd, som gennem mange år er blevet en mærkværdig "naturlig"

del af det politisk-økonomiske liv; men vi vover det ene øje: Måske burde der fyres op under en uvildig instans,

som kunne tage imod - anonyme - henvendelser om uheldige udbudsmaterialer og andre tvister i forbindelse med licitationer. Det kunne

måske forhindre, at nogen ender på en sort liste, eller at der drives plat på fejlene i udbudsmaterialet. kaskaa