Beskæftigelsen overraskende stærk

Jobtal: Det danske arbejdsmarked ser ud til at undgå et alvorligt tilbageslag, som set i Tyskland og USA, blandt andet fordi den offentlige sektor fortsat øger beskæftigelsen.

Flere offentligt ansatte og ansættelser i finansverdenen opvejede afskedigelser i industrien og i bygge- og anlægssektoren fra 3. til 4. kvartal sidste år.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der bygger på virksomhedernes ATP-indbetalinger.

Det er tal, der overrasker økonomerne, som ventede en noget mere negativ udvikling på arbejdsmarkedet.

»Sammenlignet med situationen i USA og Tyskland, hvor beskæftigelsen i industrien er faldet markant, lader det til, at arbejdsmarkedet i Danmark undgår et alvorligt tilbageslag. Det overrasker os, at vi ikke ser et større fald i beskæftigelsen,« siger Jes Asmussen, senioranalytiker i Nordea Markets.

Korrigeret for sæsonbetingede bevægelser - som f.eks. at cirkus ligger stille om vinteren - faldt beskæftigelsen i den private sektor med 3.400 fuldtidspersoner i de sidste tre måneder af 2001.

Det dækker over, at industrien sagde farvel til hele 5.400 medarbejdere, og at bygge- og anlægsvirksomhederne mistede 1.300 ansatte.

Til gengæld ansatte servicesektoren og finanssektoren 2.400 personer.

En forklaring på den under omstændighederne stabile beskæftigelse kan være, at virksomhederne har holdt på medarbejderne, fordi arbejdsmarkedet er stramt. Det kunne således være vanskeligt at finde nye medarbejdere, hvis man først havde skilt sig af med folk for derefter at opdage, at ordrerne på ny strømmede ind igen.

Det var dog især en stigning på 3.500 personer i den offentlige sektor, som påvirkede den samlede opgørelse.

Ifølge Klaus Kaiser, økonom i Jyske Bank, var det en udvikling, som kendetegnede hele sidste år.

»I hele 2001 kom der 13.200 flere ansatte i den offentlige sektor, mens den private sektors beskæftigelse faldt med 2.800. Det var således den offentlige sektor, som trak dansk økonomi,« siger Klaus Kaiser.

Jyske Bank offentliggør i dag en ny prognose, som spår, at beskæftigelsesfremgangen i den offentlige sektor aftager.

I den private sektor vil vi se flere fyringer i årets første halvår, men herefter vil konjunkturerne vende, og den private beskæftigelse vil - ifølge Jyske Bank - stige igen.

mbh@berlingske.dk