Berlingske får overskud trods afmatning

Berlingske Tidende lagde for med sparerunderne i dansk dagspresse sidste år, men alle måtte følge efter. Avisen fik overskud, selv om annoncemarkederne skrumpede ind. Nye investeringer i redaktionelt indhold.

Berlingske Tidende A/S opnåede et synligt positivt resultat i sit første år som selvstændigt selskab i mediekoncernen Det Berlingske Officin - et år, der ellers over hele linjen gav de danske dagblade en hård medfart.

Oplag

Hverdagsoplaget for Berlingske Tidende faldt fra 155.000 i år 2000 til 150.000 i 2001, og søndagsoplaget faldt i samme periode fra 190.000 til 182.000. Den vigende tendens i bladsalget var mest udtalt i første halvdel af året, mens udviklingen i nogen grad er blevet vendt efter sommeren.

Berlingske Tidende tjente 60 mio. kroner på sin primære drift, det vil sige avisens egentlige forretning. Men året bød på store ændringer på avisen samt udgifter til medarbejdere, der blev afskediget eller fratrådte i forbindelse med besparelser, og efter disse særlige poster bidrog den primære drift med et plus på 21 mio. kroner.

Dermed har avisens sparebestræbelser virket efter hensigten. Omsætningen for Berlingske Tidende A/S blev i 2001 på 1.231 mio. kroner, og resultatet før skat blev et overskud på 31 mio. kroner. Der findes ingen sammenligningstal, eftersom året var Berlingske Tidendes første som udskilt selskab.

Ny chef

2001 blev et usædvanlig omskifteligt år for avisen. Berlingske Tidende fik fra oktober ny chef, da opgaverne som såvel ansvarhavende chefredaktør som adm. direktør blev samlet hos Karsten Madsen. Han glæder sig over, at Berlingske - i en branche med store økonomiske problemer, hvor få kan tjene penge alene ved avisdrift - har haft mulighed for at lave et overskud.

»Det er et udtryk for, at Berlingske Tidende i bund og grund er en sund forretning. Men det er også klart, at et overskud på 20-30 mio. efter en omsætning på 1,2 mia. kr. ikke er tilfredstillende. Vi skal - for at kunne finansiere avisens udvikling og investeringer - tjene et større driftsoverskud,« siger Karsten Madsen.

Den nye ledelse indledte i 2001 en offensiv proces, der skal repositionere den 252-årige avis. En proces, der stadig er i fuld gang.

»Strategien bygger på et større kundefokus mod læsere og annoncører, en større nærhed til hovedstadsområdet, en redaktionel omstramning og forædling, en produktudvikling på tværs af medier og en målsætning om at effektivisere alle processer i virksomhedens værdikæde,« siger Karsten Madsen.

Fra efteråret får avisen nye tekniske muligheder.

»Det vil vi benytte til at styrke avisen både redaktionelt og som annoncemedie. Det er vi i fuld gang med at forberede i disse uger. Vi vil vælge stofområder ud, hvor vi skal styrke vores profil, og det vil blandt andet blive på Erhverv,« siger han.

Berlingske Tidende blev den første avis, der indstillede sig på de nye betingelser, da et kraftigt fald i annonceomsætningen begyndte at vise sig. Året begyndte rimeligt.

Men avisens marked for jobannoncer er normalt en god indikator på konjunkturerne, og i sommeren udsendte det de første sikre tegn på, at samfundsøkonomien var ved at bremse op. Den samlede annoncemængde skrumpede med 13 procent sammenlignet med året før. Et fald, der er sammensat af en nedgang på 17 procent på tekstsideannoncerne og 11 procent på rubrikannoncerne. Udviklingen på tekstsidemarkedet skal dog ses i sammenhæng med, at der forrige år var tale om en meget flot stigning. Ligeledes skete der sidste år store forandringer på jobannoncemarkedet, der blev hårdt ramt af lavkonjunkturen.

Der blev gennemført to sparerunder, der gav strukturelle ændringer og en reduktion i mandskabet på knap 100 mennesker, svarende til hver syvende medarbejder på tværs af Berlingske Tidendes organisation.

I løbet af efteråret blev andre bladhuse her og i udlandet også tvunget til at reagere med indskrænkninger.

»Vi er nu i færd med en effektiviseringsproces og spareplan, og det er helt nødvendigt, for at vi kan indfri de økonomiske forventninger, vi har stillet til os selv. Det er vigtigt, at vi ikke kun tænker defensivt i disse stramme tider. På Berlingske vil vi også være offensive,« siger Karsten Madsen.

Cavling-prisen

2001 blev også første år, hvor dansk journalistiks fornemste pris, Cavling-prisen, blev tildelt en medarbejder på Berlingske Tidende. Med terrorangrebene 11. september fik alle medier mulighed for at opvise deres ypperste i dækningen af et verdenshistorisk drama, noget som Berlingske Tidendes Washington-korrespondent Poul Høi gjorde så godt, at han fik prisen.

Med hensyn til den første halvdel af indeværende år venter Karsten Madsen, at det bliver lige så slemt som 2001.

»Men alle med indblik i de internationale konjunkturer venter jo et opsving henimod årets slutning. Det får Berlingske Tidende også glæde af allersenest i 2003. Men det år, vi er i gang med, bliver stramt.«