Berlingske effektiviserer

Et analysearbejde omkring Berlingske Tidendes annoncesalg og -produktion har vist, at der er behov for store ændringer i den måde, som avisens annonceflow håndteres på.

Annonceflowet kan beskrives som den arbejdsproces, der starter med salget af annoncer og slutter med produktion og afsendelse af avissider til trykkeriet. Siden årsskiftet har en projektgruppe med hjælp fra konsulentfirmaet Andersen arbejdet med at gennemlyse alle arbejdsprocesser i annonceflowet for at finde måder, hvorpå salg og produktion kan effektiviseres. Effektiviseringen kan blandt andet ske ved at outsource annonceproduktionen samt ved at investere i et nyt moderne annoncesystem.

Et besparelsespotentiale på ca. 42,5 mio. er fundet, og hvis Berlingske Tidendes direktion følger anbefalingerne, kan avisen over det næste halvandet år regne med 67 færre ansatte i salgs- og produktionsorganisationen.

»Der er ingen tvivl om, at vi med de ugunstige konjunkturer på annoncemarkedet må indrette vores organisation herefter. Dels ved at være mere målrettet i salget og dels ved at gøre produktionen mere effektiv og fleksibel,« siger adm. direktør og ansv. chefredaktør Karsten Madsen, Berlingske Tidende.

»Berlingske Tidende har brug for mere effektivitet i produktionen, så vi kan bruge så mange ressourcer som muligt på at betjene vores læsere og annoncører med salg og service,« siger Karsten Madsen.

Nye ledelser i Berlingske Tidendes salgs- og produktionsorganisationen blev i sidste uge udnævnt og konstitueret for at se åbent på mulighederne for at arbejde på en anderledes måde. Redaktionschef Lars Poulsen, 45, blev således udnævnt til redaktør med samlet ansvar for avis- og annonceproduktion. Markedsdirektør Martin Delfer, 36, blev konstitueret som salgs- og marketingdirektør med samlet ansvar for blad- og annoncesalg samt analyse og marketing.

Anbefalingerne bliver i den kommende tid genstand for intensive drøftelser mellem medarbejdere og ledelse. Det er ledelsens mål i tæt dialog med medarbejderne at træffe beslutning om, hvordan effektiviseringen bedst kan gennemføres.

Projektgruppen kommer desuden med anbefalinger til at effektivisere og forbedre administrative arbejdsprocesser ved at danne fælles servicecentre for økonomi og IT på tværs af hele Berlingske-koncernen.

red.