Berendsen klar til opkøb

Den børsnoterede tekstil-service-koncern Sophus Berendsen har gennem de seneste år arbejdet hårdt på identificere

en ønskeseddel af virksomheder, som kan købes op. Men med ISS'' uinviterede frieri forrige mandag, er Berendsen nu selv

sat i spil. Berendsen har dog fortsat store ambitioner på akkvisitionsfeltet, og en fusion er absolut ikke den eneste løsning.


-

Vi er godt gearet til det, som står foran os. Det gælder platformen for organisk vækst samt muligheden for opkøb,

sagde Berendsens koncernchef, Henrik Brandt på et hasteindkaldt pressemøde i går.


Han tilføjede, at

selskabets kapitalberedskab er ca. 2 mia. kr. På mødet offentliggjorde selskabet sit foreløbige årsresultat

mere end en måned før det endelige regnskab fremlægges.


Med hensyn til kapitalberedskabet, er det - indtil

videre - planen, at det skal anvendes til at udvikle Berendsen. Selvom Berendsens betegner hele Europa som sin hjemmebane, er fokusområderne

er i første omgang Nord- og Mellemeuropa, idet de Syd- og Østeuropæiske markeder efter koncernnchefens mening

er jomfruelige.Fremtids-visioner

Henrik Brandt havde kun sparsomme kommentarer til det aktuelle spil om Berendsens fremtid,

men der er mange bolde i luften.


- Vi er ved at afklare, om vi behøver en partner, eller om vi selv kan generere vækst

via opkøb, lød meldingen fra koncernchefen. Alternativerne til egenudvikling kunne være en partner inden for samme

branche, hvor ISS kommer på banen. Der kan også komme en finansiel partner, eller der kan findes en helt tredje løsning,

var Henrik Brandts vurdering. Derudover ville han ikke kommentere de igangværende forhandlinger.


På presse- og investormødet

blev der gjort rede for Berendsens målsætninger frem til 2004 og givet en detaljeret gennemgang af igangværende

indtjeningsforbedrende tiltag.


Begrundelsen for offentliggørelsen af det foreløbige regnskab og de finansielle

målsætninger er ifølge selskabet "at give Berendsens ledelse større frihedsgrader i dialogen med de

forskellige interessenter og for at give selskabets aktionærer og markedet et bedre grundlag for at vurdere selskabets fremtidige

muligheder".Indtjeningen stegISS ejer ifølge Greens 13,1 pct. af aktierne i Berendsen, og ISS kan dermed formelt

hindre en tvangsindløsning, da det kræver over 90 pct. af aktierne. ISS vil dog næppe stille sig på bagbenene,

i fald de resterende aktier sælges til anden side.


Hvis Berendsens øvrige aktionærer derimod vælger

at lade selskabet fortsætte en selvstændig tilværelse, er der risiko for, at Berendsens aktiekurs igen vil falde,

da der ikke er udsigt til et købstilbud til overkurs.


Da fusionsinvitationen blev sendt, steg Berendsen-aktien fra 161

kr. til 210 kr. - en stigning på 30 pct. Mandag eftermiddag var prisen 215 kr., eller 3 kr. mindre end fredag.


Ifølge

den foreløbige regnskabsmeddelelse fra Sophus Berendsen steg omsætningen i 2001 til 3872,7 mio. kr. fra 3427,5 mio. kr.

i 2000. Resultatet af den primære drift før amortisering af goodwill steg fra 332,0 mio. kr. i 2000 til 344,4 mio. kr.

i 2001. Dermed er indtjeningsmarginalen opgjort til 8,9 pct. mod 9,7 pct. i 2000.


Den organiske vækst er opgjort til 5,3

pct., hvilket ligeledes oversteg forventningerne, som seneste har lydt på knap 5 pct. I indeværende år venter selskabet

en omsætning p