Benzinstationer fortsætter med at lukke

Brancheglidning. Ubemandede benzinstationer udgør nu 55 procent af alle benzinstationer i Danmark. Dermed fortsætter tidligere års tendenser med at erstatte urentable, bemandede stationer med ubemandede stationer som følge af fire års konkurrence på benzinpriser. De bemandede stationer ligger langs med de mest befærdede veje - og vokser i størrelse.

Der er netto lukket 20 benzinstationer i år. Dermed fortsætter de seneste tre års tendens fra med kampen om kunderne ude ved benzinpumperne.

Det er dog tale om væsentligt færre lukninger i år end de to foregående år. Ifølge Olieberetningen 2006 er antallet af benzinstationer nu nede på 2000. Heraf udgør de ubemandede godt 1100, mens der er knap 900 bemandede servicestationer.

- Der er tale om en polarisering af markedet. De bemandede stationer, som ligger langs med trafikerede veje, vokser i størrelse med udbud af fødevarer, service og vaskehal. Det påfører selskabet lønomkostninger, som skal tjenes ind på service. I den anden ende har vi ubemandede tankstationer, hvor der kun forhandles brændstof. Hvis ikke placeringen eller efterspørgs-len berettiger til at være en bemandet servicestation, kan benzinselskabet overveje at investere i en ubemandet. Den polarisering vil vi se fortsætte de kommende år, siger formanden for Oliebranchens Fælles Repræsentation, Steffen Pedersen, der er adm. direktør i Kuwait Petroleum Danmark.

Siden 1997 er der i alt lukket 500 tankstationer i Danmark.

Priskrigen afsluttetDet er den fire år lange pris-krig på benzin og diesel, som har ført til lukning af de mindre og mellemstore tankstationer, som er blevet erstattet af ubemandede og store bemandede servicestationer.

Noget tyder på, at priskrigen på benzin med store prisnedsættelser, er afblæst af benzinselskaberne.

De mange lukninger af tankstationer har i stedet for ført til hyppigere, men mindre prisnedsættelser af kort varighed. Og i den forstand er priskrigen afblæst.

Oliebranchen kigger på lønsomheden på den enkelte tankstation, og de seneste års masselukninger af tankstationer er sket, fordi de er urentable, mener Steffen Pedersen.

Q8 har lukket 66 tankstationer i de seneste år, så selskabet i dag har omkring 250 tankstationer. Heraf er godt 50 ubemandede F-24 stationer.

-Jeg mener ikke, vi kan tale om en egentlig priskrig længere. Der er tale om langt flere og hyppigere prisændringer end for fire år siden, da pris-krigen startede, siger Steffen Pedersen og fortsætter:

- Men prisudsvingene er kortvarige. Visse prisudsving skyldes indkøbspriser som følge af udsving i dollar og Rotterdam-notering, som der reageres langt hurtigere på i dag, mens de andre prisudsving skyldes lokale stationers indbyrdes konkurrence. Og det er blevet dagligdag i lokalområder at nedsætte priserne i perioder som en del af konkurrencen mellem selskaberne, konstaterer Steffen Pedersen.

Flere lukninger på vejHan mener, at der fortsat vil ske lukninger af urentable benzinstationer de kommende år. Især blandt de mellemstore, bemandede tankstationer.

-Hvis ejerne ikke får løn-somhed i den nuværende situation, er de nødt til at modernisere eller også er de nødt til at gøre den ubemandet eller beslutte sig for en permanent lukning, siger Steffen Pedersen.

Ifølge Q8 koster det mellem ti og 15 millioner kroner at modernisere en bemandet, mellemstor benzinstation til en stor servicestation, mens det koster mellem 2,5 og fem millioner kroner at gøre den ubemandet.