Benzinkrig vil rense ud i branchen

På pumperne Priskrig har kostet benzinselskaberne omkring én milliard kroner i 2003. Branchekilder peger på, at flere hundrede af de nuværende 2.250 servicestationer skal lukke, før der er skabt normale tilstande.

Benzinkrig vil rense ud i branchen - 1
»Priskrigen er et symptom på, at vi har en utidssvarende struktur i branchen,« siger Statoils informationschef Søren Bjelka. I fremtiden vil der være færre tankstationer og også færre olieselskaber. <br>Foto: Rune Feldt-Rasmussen <br>
Læs mere
Fold sammen
Den indædte priskrig på benzin, som nu har raset i et år, vil medføre en voldsom udrensning. Priskrigen og nye skærpede miljøkrav betyder, at 20-30 procent af Danmarks 2.250 servicestationer vil lukke de kommende år, anslår branchekilder.

Med mindre man hører til dem, som skal køre længere for at tanke, er der godt nyt til bilisterne. For der er ingen udsigt til hverken fred eller våbenhvile i benzinkrigen. Samlet set kostede priskrigen branchen omkring én milliard kroner i 2003, men med en klar overkapacitet bliver markedet først normalt, når et eller flere af selskaberne er bukket under.

»Priskrigen er et symptom på, at vi har en utidssvarende struktur i branchen. Jeg er helt sikker på, at vi om nogle år har færre benzinstationer og også færre benzinselskaber,« siger informationschef Søren Bjelka fra Statoil.

Med den hårde priskonkurrence er der øget fokus på omkostningerne. For at nedbringe enhedsomkostninger er det afgørende, at der næsten konstant løber benzin ud af pumperne. Ifølge Søren Bjelka skal man op på et årligt gennemsnitssalg på 2,5 mio. liter per servicestation, hvis der skal være god økonomi i det. Det tal skal sammenholdes med branchens nuværende gennemsnitssalg på 1,7 mio. liter.

Med mindre benzinsalget stiger voldsomt, kan det gennemsnitssalg kun nås, hvis de nuværende 2.250 servicestationer reduceres til under 1.550 stationer.

Skrappere miljøkrav
I de øvrige selskaber er man enig i, at der er for mange servicestationer. Administrerende direktør Joe Broker fra DK Benzin anslår, at omkring 400 servicestationer må lukke.

Kommunikationschef Annemette Moesgaard fra Shell er enig i, at antallet af servicestationer skal reduceres. Hun vil ikke sætte tal på, men siger:

»Vi har mere end dobbelt så mange servicestationer per indbygger som Tyskland. De har en station for hver 5.000 indbyggere, vi har en for hver 2.000. Det er klart, at det giver højere enhedsomkostninger og dermed et højere krav til indtjeningen.«

Alt tyder på, at skærpede miljøkrav vil fremme en oprydning i branchen. I 2000 kom en bekendtgørelse, som stillede skrappere krav til indretningen af tankstationerne. Ifølge direktør Per Thorkildsen fra Oliebranchens Fællesrepræsentation skal branchen samlet set investere omkring en halv milliard kroner for at opfylde de nye krav.

For de store tankstationer skal kravene være opfyldt inden udgangen af 2004, mens de små stationer med et salg på under 500.000 liter har helt frem til 2007.

»Der er næppe tvivl om, at en række af de mindre tankstationer vil vælge at lukke. Investeringen vil simpelthen være for stor i forhold til det salg, de har,« siger han.

Vanvittig prispolitik
De to forhandlerejede selskaber OK og DK Benzin tegner sig for en uforholdsmæssigt stor andel af de små stationer, men udmeldingen er forskellig fra de to selskaber.

Hos DK Benzin oplyser Joe Broker, at omkring 60 af kædens 250 stationer endnu ikke er opgraderet, så de efterlever de nye krav.

»Der vil nok være en del, som vælger at lukke. Men da vi er ejet af forhandlerne, er det en drøftelse, som vi skal igennem med den enkelte forhandler,« siger han.

DK Benzin er flere gange blevet udpeget som det mest oplagte offer for priskrigen. Hver eneste gang under højlydte protester fra selskabets direktør, der indædt afviser rygtet om selskabets snarlige død.

DK Benzin havde i 2002 en markedsandel på 7,2 procent. Joe Broker oplyser, at selskabet under priskrigen i 2003 har tabt omkring ti procent af sin omsætning, og 2003 giver et underskud på 15-20 mio. kroner.

Det resultat betegner Joe Broker som »nådigt sluppet«, selv om DK Benzin med en egenkapital på 88 mio. kr. kun holder fire-fem år, hvis den trend fortsætter.

»Det regnestykke er korrekt, men der er vel næppe nogen, der tror på, at branchen vil fortsætte vanviddet med at smide én milliard kroner ud til kunderne hvert år,« siger DK-direktøren.

Ned på »tanken«
Modsat DK Benzin forventer OK ikke, at de nye miljøkrav vil betyde lukninger af selskabets stationer.

»Det er rigtigt, at vi har en del af de små anlæg, men mange af vores anlæg er forholdsvis nye, derfor vil det ikke være voldsomt dyrt at opgradere dem, så de følger den nye bekendtgørelse,« siger OKs informationschef Lene Bonde.

Hun er enig i, at det samlede antal servicestationer herhjemme vil blive voldsomt reduceret, men det vil ikke ramme OK.

»Vi er især stærke i landområderne, og det er især i hovedstadsområdet og i de større provinsbyer, at der nok vil blive færre stationer,« siger Lene Bonde.

OK er forhandlerejet, men samtlige OK-forhandlere er enten butikker, der er en del af Coop Danmark, eller selvstændige brugsforeninger.

Med den konstruktion er der ikke det samme pres på indtjeningen som andre steder, for ofte er det et oplagt aktiv for den lokale butik, at man også er byens lokale tankstation.