Bennedsen har kig på modkøb

Dét, der i 1968 startede som en hobby for erhvervsmanden Peter Bennedsen, Sdr. Felding, har i dag udviklet sig til at være

en mini-koncern inden for luftfartsrelaterede aktiviteter. 1968 var nemlig året, da han købte sin første, lille

flyvemaskine.Den foreløbige kulmination kom i december i fjor, da Jutlandoor Holding A/S, som han er hovedaktionær

i, overtog Danish Aerotech med afdelinger i Karup og Ballerup.Selskabet, der var gået i betalingsstandsning, vedligeholder

Forsvarets små træningsfly og fremstiller dele til F16 flyene og til de nye helikoptere fra den britiske Westland fabrik.Selv

om Danish Aerotech gennem længere tid var i økonomiske problemer, ser Peter Bennedsen meget store muligheder i virksomheden.

Han har fået kig på de modkøbsmilliarder, udenlandske producenter af materiel til det danske forsvar skylder

dansk erhvervsliv.I dag ligger der for mere end seks mia. kr. af endnu ikke benyttede modkøbsforpligtelser. Modkøbsordrer

er en helt normal betingelse, når nationer køber stort ind af militært materiel, og Danish Aerotech har da også

tidligere fået ordrer ad den vej. Nu skal det imidlertid ske gennem en langt mere opsøgende salgsindsats, oplyser Peter

Bennedsen.- Sanktionerne for ikke at overholde sin modkøbsforpligtelse er ikke voldsomme, men det er klart, at store

producenter af militært materiel har interesse i at overholde dem, fordi der i sagens natur vil blive skævet til det,

når nye ordrer bliver aktuelle, siger Peter Bennedsen.

Luftfart dominerer

Med overtagelsen af DanishAerotech

vil luftfartsaktiviteterne i Jutlandoor Holding komme til at dominere i koncernen.Hidtil har fordelingen været 50-50

mellem koncernens oprindelige aktiviteter, produktion af døre, gulve og træprofiler i selskaberne JutlanFloor, JutlanProfil,

Selandia Parket og Hemse Jutlandia og luftfart i selskabet Ben Air, der råder over en større flyflåde med en Cessna Citation

II jet som flagskib.Sidstnævnte opererer også med helikoptertrafik. Tidligere nøjedes selskabet med blot

at udleje fly, men i dag er Ben Air total operatør med eget værksted.Nu kommer Danish Aerotech ind i familien,

hvorefter de luftfartsrelaterede aktiviteter kommer til at fylde op imod to tredjedele af koncernens samlede omsætning efter

en fordeling, der i store træk kommer til at hedde en tredjedel til nyindkøbet, en tredjedel til Ben Air og en tredjedel

til de traditionelle produkter indenfor træindustrien.

Jutlandia DøreIsær døre var core business

for ti år siden. Peter Bennedsen har først og fremmest skabt sin formue i dørfabrikken Jutlandia Døre,

som i 1994 fusionerede med en anden dørfabrik, Kilsgaard Døre i Herning.Siden blev parterne skilt igen. Det gamle

Kilsgaard Døre blev opkøbt af Vest-Wood, mens det gamle Jutlandia blev en del af Hammerum-Døren. I dag står

der Vest-Wood på det hele. Med opkøbet af Danish Aerotech får Jutlandoors næste regnskab et ordentligt nyk

opad på omsætningen.På de ti måneder, selskabet kommer til at indgå i 2003/ 04 regnskabet, ventes

det, at omsætningen øges med 50 mio. kr., mens resultatet vil blive to mio. kr. højere. Der er i dag 75 medarbejdere

i Danish Aerotech, hvilket bringer den totale beskæftigelse i koncernen i nærheden af 200 medarbejdere. Peter Bennedsen

er i øvrigt ganske godt tilfreds med udviklingen i koncernen, hvor man da også har tradition for pæne overskud.Seneste

regnskab var ikke nogen undtagelse. Selv om omsætningen faldt med næsten 20 mio. kr. til knap 139 mio. kr. var der 12,6

mio. kr. tilbage på bundlinien før skat, hvilket kun var små tre mio. kr. ringere end året før. Efter

skat er resultatet det næstbedste i fem år.