Bendtsens tale blåstemplet

Flere løfter til erhvervslivet fra økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) på DI-konference. En af konferencens deltagere evaluerer talen.

"Det var lige det, vi gerne ville høre fra Bendt Bendtsen. Det var sprængstof, som jeg hilser velkommen. Tiltagene vil forbedre vores konkurrenceevne, så vi står stærkere udadtil.«

DIs forslag til bedre vilkår for erhvervslivet Færre administrative byrder.

Ny lovgivning må ikke betyde nye byrder for erhvervslivet.

Regelforenklinger skal iværksættes på en række områder: Eksempelvis afskaffelse af kønsopdelt lønstatistik, afskaffelse af krav om Arbejdspladsvurdering for virksomheder med under 10 ansatte og sammenlægning af ATP og AM-bidrag.

Mere brug af IT i det offentlige.

Skatten på arbejde skal ned.

Bedre forhold for generationsskift.

Indsatsen på uddannelsesområdet skærpes.

Dialogen mellem skole og virksomhed skal være bedre.

Adgangsbegrænsning på uddannelser med skolepraktik.

AMU-systemet afbureaukratiseres.

Bedre koordinering både nationalt, regionalt og lokalt.


De rosende ord er ikke til at tage fejl af, da Claus Spiegelhauer, adm. direktør i stålvirksomheden Dan Spray, evaluerer økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens (K) indlæg på Dansk Industris konference om MMVere, mindre og mellemstore virksomheder, i Industriens Hus i går.

Med 15 ansatte under sig har 41-årige Claus Spiegelhauer de seneste fire år stået i spidsen for Dan Spray i Taastrup, et datterselskab til De Danske Stålvalseværker. Her har han over de seneste år oplevet, hvad han betegner som »hæmmende barrierer for konkurrenceevnen for virksomheden«, der eksporterer omkring 95 procent af sin produktion til det øvrige Europa og årligt omsætter for 25 mio. kroner. Derfor glæder Claus Spiegelhauer sig over den nye regerings udspil på erhvervsområdet.

Specielt hæfter Claus Spiegelhauer sig ved ministerens løfte om, at den stigende kurve for energipriser skal knækkes. For ifølge Dan Spray-direktøren bruger virksomheden op mod en tredjedel af omsætningen på energiudgifter.

»Afgiftsnedslaget og hele skattestoppet lover godt for fremtiden. Og så var der også tegn på administrative lettelser, som kan nedsætte sagsbehandlingstiden. Selv om løfterne ikke var så konkrete på grund af pressemødet på torsdag (hvor regeringen løfter sløret for sin konkurrenceevne-pakke, red.), så ramte ministeren i det store hele alle de områder, jeg efterlyste før talen. Så jeg er bestemt ikke skuffet. Tværtimod,« forklarer han.

Samlet holder Claus Spiegelhauer tommelfingeren opad for Bendt Bendtsens indlæg. Men tilbage venter arbejdet på, at de mange løfter til blandt andet MMVerne indfries.

»Nu håber jeg så bare, at regeringen også tager fat, så løfterne ikke bare bliver ved snakken. Jeg er spændt på, om regeringen holder 100-dages planen,« siger direktøren.