Belønnes for at regne den ud

Irritation over tidskrævende papirarbejde fik flymekaniker til at udvikle et avanceret edb-program, som hurtigt kan fortælle piloterne, hvor meget de kan læsse på flyene. I dag får han 66.000 kr. som tak for ideen.

Det var seniorsergent Leif B. Johannesens søn, som for snart ti år siden fortalte sin far om elektroniske regneark. Sønnens snak om, hvordan komplicerede regnestykker og sammenhænge kan hægtes sammen til at udregne alt fra husholdningsbudgetter til statsregnskaber, fødte en idé om at erstatte tidskrævende og irriterende papirarbejde med et par minutters computerarbejde.

Ved frokosttid i dag modtager flymekanikeren en pris på 66.000 kr. i Forsvarskommandoen for sin idé. Det er formentlig det største beløb, forsvaret hidtil har givet som belønning for rationaliseringsforslag.

Den blev født, dengang Leif B. Johannesen fløj som flymekaniker på Flyvevåbnets små transport- og overvågningsmaskiner, Gulfstream. En af hans opgaver var at beregne mængden af last på flyet, når der samtidig skal være benzin nok til at nå bestemmelsesstedet samt en eventuel alternativ lufthavn.

Han skulle også beregne, hvordan last og passagerer skulle fordeles, for at maskinens balance er i orden. Den må hverken være for tung foran eller bagude.

Regnestykket tager en halv time eller mere, når det gøres med blyant og lommeregner. »Det værste var, når jeg i sidste øjeblik skulle svare på, om vi kunne tage så og så meget ekstra last med. Så var det forfra med papir og blyant«, fortæller Leif B. Johannesen. På computer tager det et par minutter. Højst.

Nu er hans program udvidet til både det nye Challenger-transportfly samt de større Herkules-transportfly. Programmet følger med i piloternes bærbare computere, så de selv på stedet kan afgøre, om en eller anden opgave kan lade sig gøre.

»Programmet regner mere præcist, end vi selv kan gøre. Når man tegner en vægtkurve på et stykke papir, betyder stregens tykkelse i sig selv en usikkerhed på måske et par tusinde punds vægt,« siger Leif B. Johannesens største »kunde«, transporteskadrillens chef, major Niels Jørgen Hellgren.

Computeren er så præcis, at den kan fortælle om et toplastet fly skal have den sidste passager placeret foran eller bag i flyet. Den fortæller, hvad temperaturen ved den korte startbane i Kulusuk i Østgrønland skal være, for at et Gulfstream kan lette med en bestemt last om bord. Kold luft har nemlig bedre bæreevne end varm luft.

Ideen til at sende programmet ind som rationaliseringsforslag fik Leif B. Johannesen en aften for et par år siden, hvor det nye Challenger-transportfly var under heftig beskydning i medierne for ikke at kunne løse sine opgaver. Flyvestationens chef, oberst Svend Hjorth, bad Leif B. Johannesen lave en stribe beregninger af Challengerens løfteevne, og inden aftenen var omme, havde han foreslået at sende opfindelsen ind til bedømmelse.

Selv flyver Leif B. Johannesen ikke mere. Flystyrtet på Færøerne i 1996, hvor den daværende forsvarschef, hans kone og nærmeste medarbejdere omkom, fratog ham lysten til at bære vinger på uniformen. I dag er han »dokchef«, værkfører, i Hangar 46, hvor han fra sit glasbur har ansvaret for de mekanikere, der vedligeholder transportflyene.

Pengene skal bruges til blandt andet en ny computer derhjemme. Leif B. Johannesen er allerede ved at indrette værelse til den.