Behov for en pædagog

Læs mere
Fold sammen
I oktober næste år går nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen på pension. Så er hun fyldt 65 og har dermed været bankens øverste chef i i 10 år.

Bodil Nyboe Andersen har fået talrige priser for sin ledelse af banken. Hun har samtidig været rollemodel for mange kvindelige ledere.

Der er gruind til at kvittere for indsatsen, nu hvor den nærmer sig sin afslutning.

Mens Nyboe Andersens forgænger, Erik Hoffmeyer, der var nationalbankdirektør i 30 år, jævnligt blandede sig debatten om den økonomiske politik og gav sine anvisninger på, hvordan der skulle skabes balance i dansk økonomi, har Bodil Nyboe Andersen holdt sig mere tilbage.

Det er en naturlig forklaring på. Mens den danske økonomi i perioden fra 1965 til 95 var plaget af betydelige balanceproblemer med underskud på statsfinanserne og betalingsbalancen samtidig - periodevis kombineret med betydelig ledighed - har den økonomiske udvikling i Danmark i de sidste ti år været særdeles stabil. Balanceproblemerne er løst. Inflationen er bragt under kontrol og kronen fungerer de facto som en skyggevaluta af Euroen, selvom vi ikke formelt er med i den fælles mønt.

I Nyboe Andersens tid har Nationalbanken støttet, at Danmark skulle deltage i Euroen. Banken har også bekendt sig til den fælles-europæiske stabilitetspolitik, der har holdt inflationen og dermed renten nede. Men Bodil Nyboe Andersens folkelige gennemslagskraft har ikke været stor nok til bidrage mærkbart til befolkningens forståelse og opbakning til det fælles europæiske økonomiske projekt.

Når man om føje år skal se tilbage på Nyboe Andersens tid, vil man muligvis erindre sig, at Nationalbank-direktøren ved flere lejligheder har udtalt sin bekymring over danskernes lyst til at gældsætte sig med fleksible boliglån. Det øger økonomiens sårbarhed. Hun har også peget på, at politikerne ikke må tabuisere debatten om, hvordan vi reformerer vores velfædssstat.

Regeringen udnævner en afløser en foråret. Der bliver brug for en nationalbank-direktør med Hoffmeyer-kvaliteter.

Globaliseringen er ved at skabe en situation, hvor dansk økonomi igen får store balance-problemer. Politikerne tøver med at tage fat på dem af frygt for vælgerne.

I den sitaution vil der være fint, hvis der igen jævnligt kan lyde alvorlige advarsler fra bankernes bank. Steno