Begræns lønudviklingen og reducer skatten

Læs mere
Fold sammen
Danfoss'' administrerende direktør Jørgen Mads Clausen bliver i ErhvervsBladet den 9. december citeret for at mene, at det på sigt ikke nytter noget for konkurrenceevnen, at lønningerne i en virksomhed som Tulip reduceres med 15 pct. I Erhvervspartiet er vi enige i, at lønnedgang isoleret set er skadeligt for samfundsøkonomien. En kollektiv reduktion af lønniveauet, med fuld kompensation af reallønnen gennem reduktion af indkomstskatten, vil imidlertid være en særdeles kærkommen løsning for de danske virksomheder og lønmodtagere. Det vil også være en god løsning for samfundet som helhed. Denne løsning vil skabe mere end 100.000 nye job og betyde væsentlig forøgelse af det økonomiske råderum for såvel de enkelte virksomheder som samfundet som helhed.Hvis Jørgen Mads Clausen prøver at udføre regnestykket for sin egen virksomhed Danfoss, vil 15 pct. reduktion af lønsummen fordoble overskuddet fra de nuværende ca. 900 mio. kr. til 1.800 mio. kr., hvilket modsvarer en samlet forbedring af konkurrenceevnen for Danfoss-koncernen på 6 pct. For andre mere løntunge virksomheder vil virkningen være endnu mere markant. En lønreduktion behøver ikke nødvendigvis, at komme over natten, men vil kunne opnås, blot ved tilbageholdenhed i lønudviklingen samtidig med gradvis reduktion af skatterne f.eks. over en femårig periode, hvor lønningerne fastfryses og skatten reduceres, så reallønnen inflationssikres. VK-regeringen har netop forsømt at sikre sammenhæng mellem reduktion af skat på lønindkomst og begrænsning af lønudviklingen. Netop derfor er virkningen af de gennemførte skattelettelser udeblevet og der er ikke sket nogen jobskabelse, andet end den regeringen selv har stået for, gennem forøgelse af antallet af offentligt ansatte, hvilket i sidste ende blot virker som en forøget belastning for virksomhederne og nødvendiggør fastholdelse af et højt skattetryk. Regeringens passivitet på dette område har lukket voldsomt mange danske virksomheder over de sidste tre år og andre har fået udenlandsk ejerskab, fordi værditilvæksten i virksomhederne er for ringe. Denne udvikling synes at fortsætte uden ende og i denne uge var det så Electrolux i Tommerup (tidligere Nyborg Vaskerimaskiner), der besluttede at flytte 180 danske arbejdspladser til Sverige og Thailand. Danmarks problem er, at når virksomhederne lukker og jobbene går til udlandet, så forsvinder beskatningsgrundlaget for stedse. Der er derfor al mulig grund til handling specielt når problemet kan løses med så enkle midler.