Bedst at være lønmodtager hvis man bliver syg

Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller

kan også blive syge og dermed have brug for en hurtig og virksomhedsbetalt sundhedsbehandling.


Det er lige så vigtigt

for os at kunne komme hurtigt i behandling som for vore medarbejdere, og det er da lige så vigtigt, at det er en virksomhedsudgift,

der for så vel medarbejdere som ejere og medarbejdende ægtefæller vil kunne reducere omkostningerne ved længerevarende sygefravær.

Ringere

stillet

Der tales stadig om, at flere bør blive selvstændige, men udover at begive sig ud i en økonomisk risiko,

er der flere områder, hvor man bliver ringere stillet, og her er sygdom en væsentlig del.


En lønmodtager er

uden egenbetaling sikret løn eller dagpenge ved sygefravær fra første dag. Her skal man som selvstændig

tegne en forsikring for at opnå dagpenge i egenperioden på 14 dage, og dette er en privatudgift, hvorimod forsikringen

for de ansatte og de "ansatte" ejere i et Aps-A/S er en driftsudgift.


Desuden er det nødvendigt at have forsikringen

for at være sikret en minimumsats i tilfælde af et dårligt år med lav indtjening i virksomheden.


Vi har

gennem flere år sammen med Håndværksrådet forsøgt at få forbedret disse regler for de selvstændige

erhvervsdrivende, og vi sætter vores lid til, at den borgerlige regering snart får dette på programmet.


Der

skal en ændret tankegang til. En virksomhed skal betragtes som en helhed, og ikke mindst når det drejer sig om sygdom,

behandling af denne, betalingen herfor samt kontingenter for forsikringer, skal det være en virksomhedsudgift for alle -ikke

kun de ansatte.


En lille virksomhed kan hurtigt køres af sporet ved langvarig sygdom ikke mindst hos ejer(e), og skal

der et ekstra incitament til at forblive på arbejdsmarkedet også for de selvstændiges "grå guld",

fremfor at foretrække efterløn, må virksomhedsbetalt sundhedsbehandling absolut siges at trække i denne retning

for at mindske risikoen ved at fortsætte.