Bedre resultat i Nørresundby

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 40 pct., hvilket svarer til niveauet sidste år.

Hertil kommer, at der foreslås et tilbagekøbsprogram, så 4 pct. af bankens aktier svarende til, at 20.000 stk.

annulleres. Tilbagekøbet samt det relativt høje udbytte begrundes med et tilfredsstillende resultat i 2001. Efter at tilbagekøbsprogrammet

er gennemført, vil bankens aktiekapital udgøre nominelt 48 mio. kr. RB-BørsenNordfyn bedre end ventet

Nordfyns

Bankfik i 2001 et overskud før skat på 10,3 mio. kr., hvilket var en anelse mindre end bankens senest offentliggjorte

forventning om 11 mio. kr. I 2000 var overskuddet 13,1 mio. kr. Det er især kursreguleringerne, der er skyld i tilbagegangen,

da Nordfyns Bank her kan notere et tab på 0,9 mio. kr. mod en gevinst på 2,8 mio. kr. i fjor.


For indeværende

regnskabsår venter Nordfyns Bank at få et overskud før skat på niveau med 2001, hvilket vil sige ca. 10 mio.

kr. Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 12 pct. svarende til 1,9 mio. kr., hvilket er

uændret i forhold til 2000. RB-BørsenKendro skifter navnKendro Laboratory Products i Danmark og Sverige skifter

navn til Axeb AB. Navneskiftet er en følge af, at selskabets svenske direktør igennem 12 år, Bengt Axelsson, har

købt Kendro i Danmark og Sverige. Det nye selskab Axeb AB overtaget alle rettigheder og forpligtelser fra Kendro Laboratory Products

i Danmark og Sverige.Carlsberg afviser rygterTirsdag cirkulerede rygter i aktiemarkedet om, at Carlsberg skulle have guidet

udvalgte analytikere om regnskabet for 2001, som offentliggøres torsdag. Carlsberg afviser at have givet konkrete tal - der

har udelukkende været tale om at hjælpe analytikerne med hensyn til årets køb og salg.


- Vi hjælper

dem med at få deres modeller opdateret. Det er vigtigt, at de holder styr på alt det, vi har købt i løbet

af året, siger Carlsbergs informationschef, Margrethe Skov.


Hun afviser beskyldningerne om, at selskabet skulle have givet

konkrete tal eller guidet analytikernes estimater.


- Det kan man ikke. Enten giver man tal eller også gør man det

ikke, og man må ikke, fastslår Margrethe Skov.


RB-BørsenNæstved-bank fik overskudHaandværkerbanken

i Næstved fik i 2001 et nettooverskud på 16,1 kr. sammenlignet med et overskud på 12,1 mio. kr. i 2000. Det ordinære resultat

før skat blev på 23,3 mio. kr. mod 18,4 mio. kr. året før. Resultat før skat og kursreguleringer

blev rekordstort på 24,0 mio. kr.


Den tidligere rekord var på 23,9 mio. kr. i resultat før skat og kursreguleringer.

Banken peger på markant tilgang af nye kunder og betydelig vækst i forretningsomfanget som baggrund for rekordresultatet. Indlånsvæksten

er således på 22 pct. Positivt for resultatet for 2001 i sammenligning med 200-resultatet er det endvidere, at banken

i 2000 afskrev 24,5 mio. kr. på Masnedø Gartnerier, som gik i betalingsstandsning. RB-Børsen

Tilbagegang

i Nordvestbank

Nordvestbank i Lemvig fik i 2001 et overskud før skat på 67,3 mio. kr. mod 74,9 mio. kr. i 2000. Banken

nedjusterede i oktober sine forventninger til et overskud på 70 mio. kr. før skat og kursreguleringer, men lever alligevel

ikke op til de forventninger, da kursreguleringernes påvirker overskuddet før skat positivt med 6,9 mio. kr.


Ledelsen

fremhæver, at driften er påvirket negativt med 6,5 mio. kr. fra renoveringen af bankens hovedsæde, samt at der har

været et konjunkturbetinget fald i aktiviteterne i datterselskabet NV-Finans. Alligevel betegner ledelsen regnskabet som helhed

som tilfredsstillende. For 2002 ventes et overskud før skat på 70-80 mio. kr., hvilket svarer til en forrentning af egenkapitalen

på 12-14 pct. RB-BørsenNordea som formidlerNordea vil være at finde blandt formidlerne af et nyt internationalt telekommunikationsprojekt,

der skal bidrage til udvidelsen af dækningsområdet for tredjegenerations mobilteknologien i Moskva, meddeler Nordea. Finansieringen

sker i samarbejde med HypoVereinsbank, The International Finance Corporation (IFC) og Den Europæiske Banken for Genopbygning

og Udvikling (EBDR). RB-Børsen