Bedre resultat hos MT

Resultatet for første kvartal 2002 for entreprenørselskabet MT Højgaard, der er ejet 54 pct. af børsnoterede Højgaard

Holding og 46 pct. af børsnoterede Monberg & Thorsen Holding, blev et lille underskud på fire mio. kr. mod 23 mio.

kr. i underskud i samme periode året før.

Resultatet blev opnået med baggrund i en omsætning

på 2,2 mia. kr. mod 1,8 mia. kr. i første kvartal 2001.


Forventningerne til 2002 fastholdes, og der ventes fortsat

et resultat af den primære drift på et niveau omkring 170 mio. kr. mod en mio. kr. i 2001. Resultatet før skat

ventes at blive på 160 mio. kr. mod syv mio. kr. i 2001. Produktionsomsætningen ventes at blive på 10 mia. kr. eller

godt 15 pct. højere end i 2001, oplyser MT Højgaard.Tilfredsstillende

Ordrebeholdningen udgør ved

udgangen af første kvartal 7,7 mia. kr., hvilket er 2,5 mia. kr. mere end på samme tidspunkt efter første kvartal 2001.
Ordrebeholdningen karakteriseres som tilfredsstillende og udgør en gennemsnitlig dækning af godt ni måneders

produktion.


Samtidig med kvartasresultet har MT Højgaard medelt, at Per Møller bliver ny administrerende direktør

i Højgaard Holding, hvor han tiltræder den 1. august.


Han afløser administrerende direktør Gerhard

Albrechtsen, der i april blev valgt til ny bestyrelsesformand for MT Højgaard. Det har hele tiden været planen, at Gerhard

Albrechtsen kun skulle være direktør i en kortere periode.


Per Møller har senest været ansat i Superfos

A/S i perioden fra 1989-2001. De seneste to år som administrerende direktør.