Bedre psykisk arbejds-miljø

Dansk Handel & Service finder, at undersøgelsen understreger, at

virksomhederne i stadig stigende omfang er interesserede i, at tilbyde deres ansatte gode forhold.


Det gode arbejdsmiljø

er i alles interesse og er et væsentlig parameter, når virksomhederne skal rekruttere og fastholde den gode arbejdskraft.


Dansk

Handel & Service har blandt sine medlemmer sporet en stor og stadig stigende interesse for at arbejde med at skabe et godt arbejdsmiljø.
Dansk Handel & Service lavede i sommeren 2002 en undersøgelse, der viste, at medlemmerne var meget optagede af at

skabe gode forhold for medarbejderne. Undersøgelsen viste bl.a. at der iblandt Handels-og servicevirksomhederne var 91 procent

som mente, at et godt psykisk arbejdsmiljø havde stor betydning.


Det store antal af virksomheder, der svarede, at de finder,

at det psykiske arbejdsmiljø har en stor betydning svarer slet ikke til det billede, der ofte tegnes af især detailhandlen

som et dårligt sted at arbejde.


Dansk Handel & Service mener derfor, at det psykiske arbejdsmiljø indenfor handelsområdet

er langt bedre end sit rygte, og at den megen kritik især visse organisationer har fremført er overdreven og i visse

tilfælde usand.

Slut med hierarki

Virksomhedernes ønsker og bestræbelser på at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø

er også et udtryk for, at samfundet har ændret sig. Fortidens hierarkiske opdeling af arbejdstager og arbejdsgiver er

ikke længere er en realitet men snarere en undtagelse.


Dansk Handel & Service ser derfor et behov for, at der gøres

op med den forestillingsverden som blandt andet visse dele af fagbevægelsen fortsat lever i, der opfatter arbejdsgiver- og lønmodtagerinteresser

som noget modstridende og konfliktfyldt.


Dansk Handel & Service finder, at der blandt sine medlemmer gøres mange positive

tiltag for at gøre arbejdspladserne attraktive og for at skabe de optimale forhold for de ansatte og få det daglige samarbejde

fungerer optimalt. Her findes der ingen konflikt og ingen modstridende interesser.


Fra fagbevægelsen og delvis fra den

tidligere regering har man via øget lovgivning søgt at presse arbejdsmiljøet ned i kasser, således, at

alle virksomheder uanset karakteren af dem skulle arbejde med arbejdsmiljøet på samme vis, oprette sikkerhedsorganisation,

udarbejde skriftlig APV, tilmelde sig en bedriftssundhedstjeneste osv.


Den store lovgivningsiver og kontrolmentalitet har imidlertid

ikke fremmet virksomhedernes lyst til at beskæftige sig med psykisk arbejdsmiljø.