Bedre markedsføring med benchmarking

Disse grupper bliver så bearbejdet med de traditionelle markedsføringsmidler såsom

produktorienterede brochurer, annoncekampagner, eller ved at virksomheden deltager i bestemte fagmesser o.l.


Derimod anvendes

der ikke mange ressourcer til at finde ud af, hvad kunderne egentlig lægger vægt på i forbindelse med køb

af produkter eller ydelser, og hvordan de forholder sig til konkurrenterne på markedet. Er det selve produktet, der gør

forskellen, er det prisen, kvaliteten, stemningen omkring produktet eller noget helt fjerde?


Svaret finder man ved at få

foretaget en branchebestemt sammenligning af kundernes tilfredshed med ens produkter og virksomhed. På den måde finder man

også ud af årsagerne til, at kunderne er loyale eller illoyale over for bestemte virksomheder i branchen. Denne viden

gør det muligt i endnu højere grad at anvende markedsføringskronerne hensigtsmæssigt og kanalisere ressourcerne

hen på de områder, der for alvor gør en forskel.


En måde at få foretaget en sådan sammenligning

er f.eks. gennem Det Danske Kundeindeks. For tiden er syv brancher blevet analyseret, og erfaringerne med at anvende resultaterne

markedsføringsmæssigt er gode. Indekset giver et godt indblik i eget niveau i forhold til konkurrenternes.


En anden

måde at få indblik i egne og i konkurrenternes præstationer, styrker og svagheder er gennem benchmarking, som er

en metode til at identificere processer, produkter og ydelser, der er bedre eller anderledes i andre virksomheder, og endelig lære

af disse virksomheders erfaringer og fremgangsmåder. Metoden kan både anvendes sammen med virksomheder inden for samme

branche og med virksomheder i andre brancher. Som regel giver benchmarking inden for samme branche bedst mulighed for en direkte sammenligning

mellem produkter, kunder og arbejdsrutiner m.m., men det forudsætter, at der er noget at komme efter hos andre virksomheder,

og at de er villige til at indgå i et benchmarkingforløb. Nogle virksomheder kan godt føle, at styrker og svagheder

bliver for tydelige for de konkurrenter, der deltager, men det viser sig ofte, at alle parter får gavn af processen. Den skal

selvfølgelig afgrænses fornuftigt, så den enkelte virksomheds kernekompetence beskyttes.


Benchmarking med

virksomheder i andre brancher kan også være nyttig. Her får man kendskab til anderledes metoder, der kan give anledning

til flere nye ideer.


Såvel i markedsføringen som i forbindelse med andre processer i virksomheden kan man lære

meget af, hvordan andre virksomheder håndterer dette - i stedet for nødvendigvis at spørge eksperter og konsulenter. Viljen

til at dele viden og metoder selv med konkurrenter vil kunne styrke den enkelte branche, og det er ikke så farligt, som nogle virksomhedsledere

måske tror.