Bedrageri mod Tele Danmark

Der er nu rejst de første tiltaler i en sag om bedrageri mod det tidligere Tele Danmark. Tre forretningsdrivende skal i slutningen af januar for retten i Esbjerg, tiltalt for medvirken til bedrageri.

To af mændene har efter anklagemyndighedens opfattelse medvirket til tre tilfælde af bedrageri for en samlet værdi af 150.000 kroner. Den sidste har kun medvirket til et enkelt af forholdene.

Bedrageriet skulle angiveligt være sket ved, at Tele Danmark kom til at betale for varer, som koncernen ikke havde bestilt - endsige brug for. De forretningsdrivende leverede så varerne.

Hovedpersonen i sagen, der var ansat ved Tele Damark og som mistænkes for at have organiseret bedrageriet, er der endnu ikke rejst tiltale mod.

Ifølge politifuldmægtig Susanne Møller Knudsen skal yderligere fire personer have deres sag bedømt ved retten i februar i samme sag. Først når det er sket, tages der stilling til, hvad den hovedmistænkte skal anklages for - muligvis for bedrageri til et millionbeløb.

Ritzau