Basel II- reglerne

Med de nye Basel II-regler bliver de nuværende regler om, hvor meget kapital en finansvirksomhed skal sætte til side, når der bliver lånt penge ud til kunderne, fundamentalt ændret.

I dag fungerer systemet således, at der f.eks. ved udlån til alle erhvervsvirksomheder skal sættes forholdsmæssigt lige meget kapital til side. Med andre ord er der for banken eller realkreditinstituttet i kapitaldækningen ingen forskel på, hvad enten kunden hedder A.P. Møller eller er den nystartede pizza-forretning nede på hjørnet.

I dag skal en bank sætte 8 millioner til side for at modsvare risikoen, hvis A.P. Møller eller Microsoft ønsker at låne 100 mio. kr.

Når Basel II-reglerne bliver indført fra 2007 og helt gennemført fra 2008 vil det give de store finansvirksomheder mulighed for at foretage en langt mere præcis vurdering af risikoen på udlånene. Ved hjælp af avancerede beregningsmetoder skal den afsatte kapital i langt højere grad afspejle risikoen, således at der i den ideelle verden hverken er afsat for lidt eller for meget kapital som sikkerhed.