Bankfusioner gør det svært at skifte bank

Storbankernes fusioner og efterfølgende jungle af nye gebyrer, gør det stadig sværere for kunderne af skifte bank.

For den enkelte kunde er det næsten umuligt at gennemskue markedet og få overblik.


Det er med til at fastholde kunderne

i deres oprindelige bank.


Det viser en ny undersøgelse, som Dansk Handel og Service, DHS, har lavet. Heri kan man læse,

at 42 pct. af medlemmerne i DHS inden for det seneste tre år har overvejet at skifte pengeinstitut, men kun 11 pct. har rent faktisk

gjort brug af muligheden.


Det er forretninger med op til 100 ansatte, der medvirker i undersøgelsen, og de angiver primært

fire årsager til, at de aldrig er kommet længere end til overvejelserne om at skifte bank.


l Bankerne opkræver

et gebyr, hvis kunden ønsker at flytte.


l Offentlige gebyrer. Når man flytter et lån til en ny bank, skal

der nok engang betales stempelafgift til staten.


l Personlige relationer til ens pengeinstitut og rådgiver.


l De

store fusionsbølger har skabt nogle gigantiske finansielle supermarkeder, hvor bank, realkredit og forsikring er smeltet sammen

og samlet i en og samme koncern.

Kommer drypvis

Det kan give nogle fordele, men gør det også sværere for den

enkelte kunde at overskue, om det er fordelagtigt at skifte bank eller ej.


- De store fusioner har på flere punkter gjort

det vanskeligere at være kunde. Når kunden har en samlet pakke, er det svært at sammenligne priser bankerne i mellem,

siger Henrik Hyltoft, der fremhæver, at der generelt er en meget lav gennemsigtighed på markedet, når det gælder

opkrævningen af gebyrer.


- Kunderne får ikke en faktura hver måned med en udskrift af samtlige gebyrer. De

kommer drypvis hen ad vejen og bliver langsomt skruet i vejret, siger Henrik Hyltoft.

Storbankerne værstI undersøgelsen

fra DHS bliver storbankerne i form af Nordea, Danske Bank og BG Bank hængt ud som de værste syndere, når det gælder

om at hive flere penge op ad kundernes lommer i form af gebyrer.


Det gælder specielt de såkaldte håndteringsgebyrer.

Det er eksempelvis gebyrer for en døgnboks, aflevering af penge i banken eller forskellige check- og møntgebyrer.


-

Vores medlemmer oplever, at både antallet af gebyrer og størrelsen af dem er steget mest i de store banker. De skal selvfølgelig

have lov til at tjene penge, men man må håbe på, at hårdere konkurrence kan medføre, at gebyrerne på

længere sigt bliver sat ned, siger Henrik Hyltoft.


I landets næststørste pengeinstitut, Nordea, forstår

man ikke kritikken fra DHS.


Banken er netop ved at sende en ny prisliste ud til de små og mellemstore virksomheder, som

gælde fra 1. april i år.


Heri vil kunderne blandt andet kunne læse, at der kan foretages 90 gratis indbetalinger

via en døgnboks pr. kvartal, og at der ikke er noget optællingsgebyr på de første 250.000 kr. pr. kvartal.


-

Undersøgelsens resultat overrasker os, da vi ikke har reguleret vores priser på døgnbokse og kontanthåndtering

i de sidste fem år, siger informationschef i Nordea, Jens Bekke.


Han understreger samtidig, at det ikke koster penge at

flytte sine forretninger væk fra Nordea og over i en anden bank.


- Hvis der er større opgaver forbundet med flytningen

kan timebetaling komme på tale. Desuden skal man betale for at opsige et lån i utide og ved flytning af værdipapirer,

siger Jens Bekke.