Bankfusion for at være parat til strukturudvikling

Læs mere
Fold sammen
Aktionærerne i Vendsyssel Bank får otte nye aktier i Nordjyske Bank for hver ti aktier, de ejer, plus 379 kr. pr. aktie.

Det anslås, at præmien for aktionærerne i Vendsyssel Bank er på 45-50 pct. i forhold til den senest noterede

kurs for banken. Præmien vil dog afhænge af kursen på Nordjyske Bank efter fusionen. Forud for fusionen bliver der udstedt

70 pct. fondsaktier i Egnsbank Nord, som skal bruges til ombytningen af Vendsyssel Bank-aktier.


Herudover vil aktionærerne

i Vendsyssel Bank blive tilbudt at købe to aktier i den nye bank for hver ti aktier i Vendsyssel Bank til en fast kurs på

570. Aktierne til dette formål vil blive taget af bankens beholdning af egne aktier.


Egnsbank Nord blev før offentliggørelsen

af fusionsforslaget tirsdag handlet til kurs 910, hvilket var 5 kr. lavere, end da den senest blev handlet fredag i sidste uge. Vendsyssel

Bank-aktien er senest handlet til kurs 570 onsdag i sidste uge.

Besparelser

Det ventes, at der i 2003 vil opnås omkostningssynergier

på minimum seks mio. kr. ved fusionen, og at de vil stige i årene efter, hvortil skal lægges indtægtssynergier.


Der

vil ikke ske fyringer i forbindelse med fusionen, da de personalemæssige rationaliseringsgevinster ventes udlignet af kundetilgang og

ved naturlig afgang af medarbejdere.


Nordjyske Bank venter i 2002 at kunne realisere et resultat af den egentlige bankdrift på

ca. 15 pct. af egenkapitalen, efter at fusionen er gennemført.


Adm. direktør for Egnsbank Nord, Jens Ole Jensen,

bliver ordførende direktør i den nye bank, mens direktøren for Vendsyssel Bank, Hans Jørn Vinther, bliver

direktør.


Egnsbank Nords nuværende bestyrelsesformand, advokat Hans Jørgen Kaptain, fortsætter på

posten i den nye banks bestyrelse, mens Vendsyssel Banks bestyrelsesformand, proprietær Thorkil Beck, bliver næstformand.


Fusionsforslaget

vil blive behandlet på møder i bankernes repræsentantskaber 12. februar, og der vil snarest blive indkaldt til ekstraordinære

generalforsamlinger i de to banker, hvor fusionen skal godkendes.

OptionsaftaleSpar Nord Bank ejer 50,5 pct. af aktiekapitalen

i Vendsyssel Bank. Efter fusionen vil banken eje mindre end 5 pct. af den nye fusionsbank. Der er indgået en optionsaftale med

Spar Nord, som indebærer, at Nordjyske Bank kan købe den resterende aktiepost for en fastsat kurs.


Efter fusionen

vil ingen enkelt aktionær eje mere end 5 pct. af aktiekapitalen i Nordjyske Bank. Baggrunden for fusionen mellem de to nordjyske

banker, Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank, til Nordjyske Bank, er, at de ønsker at være på forkant med strukturudviklingen

inden for pengeinstitutsektoren og ville udnytte muligheden, da den opstod via en aftale med Spar Nord Bank. Det fremgår af

meddelelsen om fusionen.


Det pointeres, at fusionen ikke sker af nød, da begge banker er velindtjenende og -konsoliderede.

Fusionen sker for "at skabe en endnu stærkere og mere fremtidssikret lokal bank til gavn og glæde for Vendsyssel

og vendelboer i årene fremover", hedder det i meddelelsen.


Der er indgået en aftale med Spar Nord Bank, der

ejer 50,5 pct. af aktiekapitalen i Vendsyssel Bank, som indebærer, at banken efter fusionen vil eje mindre end 5 pct. af den

nye bank, samt at Nordjyske Bank kan købe den resterende aktiepost for en fastsat kurs i henhold til en optionsaftale.


Der

er endvidere indgået en samhandelsaftale på engrosområdet for så vidt angår handel med valuta og fonds,

hvor Spar Nord vil indgå som en af Nordjyske Banks væsentlige handelspartnere.