Banker stavnsbinder nøglefolk

Finansforbundet raser mod binding af medarbejdere i almindelige rådgiverstillinger. Lønninger står ikke mål med sanktioner ved brud.

Læs mere
Fold sammen
Det er skudt over målet, når banker binder deres ansatte med konkurrenceklausuler, der forhindrer dem i at skifte job, mener Finansforbundet. En frisk sag tyder på, at problemet er større end antaget.

»Vi er overhovedet ikke tilhænger af de her konkurrenceklausuler, og vi er slet ikke tilhænger af, at man benytter dem over for ansatte, der tjener 20-25.000 kr. om måneden. Hvis man endelig skal bruge en konkurrenceklausul, skal man løbende have betaling for det,« siger Allan Bang, der er formand for Finansforbundet.

Han mener, at det kun kan komme på tale at binde ansatte, hvis de sidder i høje stillinger, og at det derfor vil være afspejlet i lønnen.

Diskussionen er blusset op, fordi det er kommet frem, at en ganske almindelig erhvervsrådgiver hos Sparekassen Sjælland i Holbæk er låst fast i 12 måneder, og han er derfor forhindret i at tiltræde i en ny stilling som filialdirektør hos konkurrenten Skælskør Bank.

»Vi ved ikke, hvor udbredt problemet er, men med det her eksempel kan jeg godt frygte, at det for nogle af de mindre virksomheder nærmest er standard,« siger Allan Bang.

Bremser mobilitet
Han mener, at konkurrenceklausulerne er med at bremse mobiliteten på arbejdsmarkedet.

»Jeg har set kontrakter, hvor der skal betales 200.000 kr. hver gang, konkurrenceklausulen brydes. Det står slet ikke mål med de lønninger, der gives til den type medarbejdere,« siger Allan Bang.

Formanden for Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Steen A. Rasmussen, mener ikke, at problemet, er så udbredt.

»Så vidt jeg ved, er det ikke noget, der bruges enormt meget. Og hvorvidt det skal bruges eller ikke bruges, er ikke noget, man skal have en holdning til fra central hold. Det må afhænge af den enkelte virksomhed og den enkelte medarbejder,« siger Steen A. Rasmussen.

Men de ansattes organisation påpeger, at det kan være vanskeligt for en medarbejder at undgå en konkurrenceklausul, fordi det kan være svært at sige nej i en ansættelsessituation, hvor vedkommende bliver præsenteret for en kontrakt med en klausul.

Kamp fra hus til hus
De mindre banker og sparekasser er efter en række gode år ivrige efter at vokse, og det kan ofte kun ske, hvis de etablerer nye filialer udenfor lokalområdet. Det er dét, der nu er årsagen til, at konkurrenceklausulerne er kommet i fokus.

Ansættelse af de rette medarbejdere er nemlig afgørende for succes eller fiasko for en ny filial. En rådgiver er ofte i stand til at flytte et betydeligt antal kunder med sig ved et jobskifte.

Mens de mindre banker og sparekasser stort set kun tog kunder fra storbankerne, er situationen nu anderledes. De tager i stigende grad kunder fra hinanden, og det giver revner i sammenholdet mellem de små, som ellers har stået skulder ved skulder med ansigt mod storbankerne.