Banker løber fra ansvar

Danmarks fremtid skal sikres ved at give erhvervslivet så gode rammer, at vi er i stand til fortsat at kunne klare os i den

internationale konkurrence. Kun ved at have et dynamisk og konkurrencedygtigt erhvervsliv er vi i stand til at skabe de værdier,

der i sidste ende giver os råd til at drive et dyrt velfærdssamfund.Det er en opgave, som politikerne ikke kan løse

alene. Hele samfundet må bidrage til at skabe de rigtige rammer - arbejdsgivere såvel som arbejdstagere, unge som gamle.

Det gælder også den finansielle sektor, men her kniber det tilsyneladende med ansvarligheden.Som det fremgår

af dagens avis, så strammer bankerne i øjeblikket skruen over for de små og mellemstore virksomheder. Og det sker

på trods af enorme overskud de seneste år.Mere end hver tredje af de små og mellemstore virksomheder mener,

at bankerne inden for de sidste to år er blevet mindre risikovillige. Mange virksomheder har været nødt til at

udskyde eller droppe projekter på grund af bankernes hårde kreditpolitik.Der gives flere forklaringer på de

gode tider for bankerne - blandt andet, at bankerne netop er blevet bedre til at styre kreditgivningen til virksomhederne. Bankernes

tab på debitorer i erhvervslivet er faktisk bemærkelseværdige små taget i betragtning, at 2003 var et kriseår

for de fleste virksomheder.Det er grundlæggende i orden, at bankerne er omhyggelige i deres kreditgivning og ikke smider

om sig med penge til helt håbløse mega-projekter, som det sås i slutningen af 1980''erne.Men bestræbelserne

på at sikre sig mod tab og hensættelser er gået over gevind.Pengeinstitutterne bør kunne bidrage langt

mere positivt til det opsving, som regeringen netop har skudt i gang med forårspakken. Vi har brug for at få sat nye initiativer

i gang herhjemme - hvilket også er i bankernes egen interesse. Det nytter ikke noget at vogte som en Joachim von And over en støvet

- men bugnende - pengekasse.Bankerne må som regeringen lempe den stramme finans-politik og derved påtage sig det

samfundsansvar, som vi alle forventer af dem. dalgas