Banker får skattelettelse på 809 millioner

Den planlagte omlægning af skattesystemet giver bankerne en skattelettelse på 3,2 mio. kr. hver dag, de åbner døren i 2005. SF kalder det usmageligt.

Bankdirektørerne i de danske banker har grund til at gå på juleferie med de brede smil. Regeringens omlægning af skattesystemet betyder nemlig, at den finansielle sektor har udsigt til en skattelettelse på hele 809 mio. kr. næste år.

Det fremgår af et svar fra skatteminister Kristian Jensen (V) til SFeren Morten Homann.

Nedsættelsen af selskabsskatten med to procentpoint til 28 procent betyder alene, at bankernes bundlinier vokser med 629 mio. kr. Men hertil kommer en besparelse på cirka 180 mio. kr., fordi den lavere selskabsskat giver et mindre provenu, når sektorens samlede hensættelser næste år på cirka ni mia. kr. genbeskattes.

Alt i alt er regeringens skattejulegave til bankerne på 809 mio. kr. eller 3,2 mio. kr. hver dag bankerne slår dørene op i det nye år.

»Det er helt usmageligt, at bankerne, der skovler milliarder ind, skal have yderligere skattelettelser,« siger Morten Homann fra SF, der har stillet en stribe spørgsmål til skatteministeren.

Hensættelsesafgift
Skattelettelsen på 180 mio. kr. er ikke en del af lovpakken, der sænker selskabsskatten. Besparelsen bliver realitet for bankerne i det nye år, når ministeren fremsætter et lovforslag, der nedsætter den fire år gamle hensættelsesafgift, så sektoren ikke belastes skattemæssigt, når kravene til hensættelser reduceres næste år. Hensættelserne giver nemlig adgang til fradrag.

Netop hensættelsesafgiften, som indrager en del af rentefordelen ved, at bankerne kan foretage skattemæssige hensættelser til dækning af fremtidige tab, blev indført, da selskabsskatten blev nedsat til de nuværende 30 procent. SF mener derfor, at hensættelsesafgiften bør stige.

»Hvis skattestoppet tvinger regeringen til nogle ting, som er så tåbelige som det her, hvor man giver skattelettelser til en sektor, der tjener så godt, så bør man lave det om. Men de tolker skattestoppet mere strengt end en imam tolker Koranen,« siger Morten Homann. Skatteminister Kristian Jensen påpeger i sit svar, at der ikke er nogen sammenhæng mellem selskabsskattesatsen og den såkaldte hensættelsesafgift.

Eksperterne i Skatteministeriet skønner, at den finansielle sektor skal indtægtsføre cirka ni milliarder kroner i 2005 som følge af nye regler om hensættelser.