Bankdirektørens ubehagelige sag

Danske Banks direktør bærer ikke nag - men han vil nok kigge sig godt for en anden gang.

»Du kan spørge, hvad vi ville gøre, hvis der var en tilsvarende sag i dag, hvor nogen kom slæbende med en virksomhed, som havde det meget dårligt og skulle gennem en børsemission for at blive repareret. Ville vi så opføre os anderledes? Det ved jeg ikke, hver sag skal afgøres for sig. Men vi vil i hvert fald kigge godt efter. Men det mente jeg nu også, vi gjorde i Hafnia-sagen.«

Peter Straarup virker meget rolig op til den kommende og for banken meget vigtige afgørelse i Højesteret.

Taber banken, som den gjorde i Sø- og Handelsretten, er der banet vej for erstatningskrav på 1,1 mia. kr. Og det vil om nogen være Peter Straarup, der toner frem på nethinden, når ikke mindst de private investorer skal placere skylden. Det gælder blandt andet Ole Steffensen, som er den ene af de to private investorer, der har vundet første slag mod Peter Straarup.

»Hvis Ole Steffensen er vred på mig, så er det hans valg. Jeg er ikke vred på ham. Han har truffet en beslutning om, at han er blevet uretfærdigt behandlet, har tabt med urette, han har besluttet sig for at føre sin sag ved domstolene, og det er vilkårene. Så jeg er hverken vred eller forbitret eller noget som helst,« siger Peter Straarup.

Peter Straarup siger, at sagen ikke betyder noget specielt for ham personligt.

»Den betyder noget for banken og det er sådan set sammenfaldende. Den betyder noget økonomisk. Og tidsmæssigt. Og så har den ikke været synderlig god for banken imagemæssigt. Der har det været en ubehagelig sag,« siger Peter Straarup.