Bank of Japan bør fortsætte den lempelige pengepolitik

Den japanske centralbank, Bank of Japan, bør fortsat føre en lempelig pengepolitik. Det var indstillingen hos størstedelen af medlemmerne i bankens pengepolitiske udvalg ifølge referatet fra det seneste møde, der fandt sted i begyndelsen af marts.

Foto: ABIR SULTAN

Nogle af Bank of Japans ni udvalgsmedlemmer fandt, at det er vigtigt at kommunikere, at der stadig er lang vej til inflationsmålet, samt at banken endnu ikke er nået frem til fasen, hvor den bør overveje et exit.

Et enkelt medlem pointerede, at når en normalisering på et tidspunkt i fremtiden overvejes, skal centralbanken forklare tiltaget over for markedsdeltagerne på en måde, så de fuldt ud forstår, at normalisering stadig er en del af den lempelige monetære proces, og derfor adskiller sig fra en egentlig monetær stramning.

Et medlem pointerede, at støtte fra finanspolitikken er nødvendig for at sikre, at deflationen er overvundet, når der ikke længere er plads til yderligere monetære lempelser. Flere medlemmer fandt det desuden vigtigt at fortsætte en nuanceret overvågning og vurdering af både positive og negative effekter af lempelserne, mens et enkelt medlem vurderede, at de positive virkninger på økonomi og inflation reduceres af et fald i de lange realrenter.

Mødet fandt sted 8. og 9. marts og gav ikke anledning til ændringer i pengepolitikken.