Banen er kridtet op for trafikdebat

Med Trafikredegørelsen 2004 leverer trafikminister Flemming Hansen en række kloge indspark til, hvordan vi tumler nogle af de største udfordringer for mobilitet, der skaber vækst. Det gælder bl.a. hvordan der kan sættes ind over for trængsel som årligt koster milliarder.

DI noterer med tilfredshed, at redegørelsen gør op med det traditionelle dogmatiske syn om, at trafik kun er noget negativt. I stedet tager ministeren udgangspunkt i, at mobilitet er et gode for samfundet, virksomhederne og den enkelte borger. Den er derfor en hjørnesten for vores velstand, som vi skal værne om. Men også et gode, som vi løbende skal gøre bedre, for eksempel på miljøfronten og trafiksikkerheden.

DI glæder sig her over de store fremskridt på eksempelvis miljøområdet som teknologiske fremskridt giver. EU''s aftale med bilfabrikkerne om udvikling af renere motorer er et godt eksempel.

Redegørelsen indeholder mange tal og grafer som belyser transportområdet. Det er et fint bidrag til at kvalificere den fremtidige debat. Men for DI er det samtidig tal, der dokumenterer, at der er god samfundsøkonomisk musik i at øge investeringerne i trafikal infrastruktur. Også langt mere end, hvad der er truffet beslutning om i trafikforliget fra sidste år, som var et godt skridt i den rigtige retning, men ikke nok.

Den nye redegørelse vil forhåbentlig bundfælde sig bredt i det politiske landskab og bidrage til, at der i de kommende år kan komme gang i de mange nødvendige ny- og udbygningsprojekter. Dels dem som redegørelsen omtaler, dels de mange uomtalte - men nødvendige - på Fyn og i Jylland. Vi har behov for disse investeringer, hvis vi skal fastholde vækst og beskæftigelsen i Danmark. DI bidrager gerne til at sprede det vigtige budskab.