Banen er kridtet op for trafikdebat

Med Trafikredegørelsen 2004 leverer trafikminister Flemming Hansen en række kloge indspark til, hvordan vi tumler nogle

af de største udfordringer for mobilitet, der skaber vækst. Det gælder bl.a. hvordan der kan sættes ind over

for trængsel som årligt koster milliarder.DI noterer med tilfredshed, at redegørelsen gør op med det

traditionelle dogmatiske syn om, at trafik kun er noget negativt. I stedet tager ministeren udgangspunkt i, at mobilitet er et gode

for samfundet, virksomhederne og den enkelte borger. Den er derfor en hjørnesten for vores velstand, som vi skal værne

om. Men også et gode, som vi løbende skal gøre bedre, for eksempel på miljø-fronten og trafiksikkerheden.DI

glæder sig her over de store fremskridt på eksempelvis miljøområdet som teknologiske frem-skridt giver. EU''s

aftale med bilfabrikkerne om udvikling af renere motorer er et godt eksempel.Redegørelsen indeholder mange tal og grafer

som belyser transportområdet. Det er et fint bidrag til at kvalificere den fremtidige debat. Men for DI er det samtidig tal,

der dokumenterer, at der er god samfundsøkonomisk musik i at øge investeringerne i trafikal infrastruktur. Også

langt mere end,hvad der er truffet beslutning om i trafikforliget fra sidste år, som var et godt skridt i den rig-tige

retning, men ikke nok. Den nye redegørelse vil forhåbentlig bundfælde sig bredt i det politiske landskab og bidrage til,

at der i de kommende år kan komme gang i de mange nødvendige ny- og udbygningsprojekter. Dels dem som redegørelsen

omtaler, dels de mange uomtalte - men nødvendige -på Fyn og i Jylland. Vi har behov for disse investeringer, hvis vi

skal fastholde vækst og beskæftigelsen i Danmark. DI bidrager gerne til at sprede det vigtige budskab.