Baltisk biosamarbejde

Målet er styrket teknologisk og medicinsk forskning og bedre rekruttering.

I dag går startskudet for et ambitiøst samarbejde om bioteknologi på tværs af Østersøen. Med et nyt netværk vil biotekindustrien styrke østersølandenes muligheder for at konkurrere med de øvrige biotekregioner i Europa og USA.

Netværkets navn er Scan-Balt, og består af repræsentanter fra sundhedssektoren, universiteter og virksomheder i Sverige, Danmark, Norge, Island, Nordtyskland, Polen, Finland, Estland og Litauen.

Projektet er blevet til på initiativ af forskningschef Børge Diderichsen, Novo Nordisk A/S.

»For første gang nogensinde er alle landende omkring Østersøen samt Norge og Island gået sammen om at styrke og fremme udviklingen på det biomedicinske og bioteknologiske område. Målet er at skabe et fælles uddannelses- og forskningsforum, hvor vi kan drage nytte af hinandens kompetencer,« siger Bent Christensen, administrerende direktør i Medicon Valley Academy, netværksorganisation for biotekindustrien i Øresundregionen.

Scan-Balts parter mødes i dag i København for at diskutere samarbejdets rammer og perspektiver.

»Vi ser det som et utrolig vigtigt skridt på vej mod EU- kommissionsformand Romani Prodis vision om, at EU i løbet af 10 år skal være konkurrencedygtig med USA på det bioteknologiske område. Denne vision er der ingen, som kan opfylde på egen hånd. Derfor er netværksdannelse og partnerskaber som Scan-Balt helt nødvendige«.