Balancegang

I princippet er det udelukkende styrkeforholdet mellem de lokale arbejdsgivere og deres medarbejdere, der bliver afgørende for

resultatet; men så enkelt er det naturligvis ikke. Ingen af parterne, og naturligvis heller ikke de lønmodtagere, der

gerne vil beholde deres arbejdspladser, kan naturligvis sætte sig ud over den situation, landet befinder sig i. De terrorister,

som den 11. september angreb New York og Washington, har meget på samvittigheden. Alvorligst naturligvis de mange menneskeliv

men derudover også den økonomiske nedtur, den vestlige verden blev udsat for som en direkte konsekvens af handlingerne.


Meget

tyder på, at det hele nu er ved at komme på fode igen, men konkurrencen om den omsætning, der skal være det

direkte udtryk for fremgangen, er skærpet.


Der bliver kamp til stregen om forbrugernes spirende optimisme, og hvis de danske

virksomheder skal have en chance i den kamp, skal der sættes knivskarp fokus på omkostningerne. Det betyder blandt andet,

at pladsen til lønforhøjelser er begrænset.


I princippet kan de lokale lønforhandlinger resultere

i et hav af forskellige løsninger, men mon ikke klare budskaber fra organisationerne på begge sider af bordet vil få

en vis indflydelse.


Meget tyder på, at lønmodtagernes organisationer godt er klar over, at det måske ikke

lige er denne gang, de store lønforhøjelser er i sigte; men de advarer på den anden side om, at lønforhandlingerne

ikke bør ende i nulløsninger. Det vil de tabe for meget ansigt ved.


Arbejdsgiverne kunne på deres side fristes

til at udnytte situationen til at gå efter nulløsninger men bør nok vende skråen en ekstra gang. Verden er

blevet mindre, og konkurrencen går i vore dage mindst lige så meget på innovation, produktudvikling og kvalitet

som på pris. Derfor skal virksomhedernes ledere ruste sig til en balancegang, hvor lønstigningerne skal holdes nede af

hensyn til konkurrencevnen, men hvor de heller ikke skal spare så meget på lønningerne, at de dygtige medarbejdere

rykker teltpælene op og forsvinder over grænserne.


En vanskelig øvelse for begge parter; men den kan lykkes,

hvis begge parter husker, at mange faktorer spiller ind, når det rigtige lønniveau skal fastlægges. kaskaa