Bagmanden og bydrengen

Østre Landsret placerede hovedansvaret for PFA-skandalen på skuldrene af Kurt Thorsen. Med stadfæstelse af byrettens dom på seks års fængsel til Kurt Thorsen og et års rabat til Rasmus Trads, som fik fire år, blev Thorsen stemplet som bagmand og Trads som bydreng.

Selv om Rasmus Trads førte pennen, da PFA-skandalens falske garantier for 3,7 mia. kr. blev fabrikeret, var Kurt Thorsen hjernen bag det hele. Derfor er det også ham, der i går gik fra Østre Landsret med den hårdeste straf.

Det er konklusionen på dommen i PFA-sagen fra førende juridiske eksperter, som har vurderet dommen overfor Berlingske Tidende.

»Kurt Thorsen var bagmanden, og Rasmus Trads var bydrengen. Trads begik bedrageri som villigt redskab for Kurt Thorsen. Efter at landsretten har givet Kurt Thorsen fængsel i seks år og har nedsat straffen til Trads fra fem til fire år, er pengene ved at passe,« siger Jørn Vestergaard, lektor ved Retsvidenskabeligt Institut ved Københavns Universitet.

Han betegner Rasmus Trads som en vigtig aktør i skandalen om de falske garantier for 3,7 mia. kr., men konkluderer på baggrund af dommen, at Trads var klart underordnet Thorsen.

»I byretten blev der givet forbløffende lidt rabat til Trads, selv om han under hele sagen har været behjælpelig over for både politi og anklagere. Derfor virker det rimeligt, at han fik et års mindre fængsel ud af ankesagen,« siger Jørn Vestergaard.

Lars Bo Langsted, professor i erhvervsret ved Aalborg Universitet, siger god for dommen, som ikke overrasker ham:

»Der er jo stort set tale om en stadfæstelse af byrettens dom, som de fleste vel havde regnet med. Der er igen tale om en ordentlig en på hatten til specielt Thorsen. Afgørende har blandt andet været risikoen for meget betydelige tab samt, at forbrydelsen har foregået over lang tid,« siger han.

Efter byrettens afgørelse, mente Langsted, at der var tale om en ganske hård straf, men flere ting har ændret sig siden, påpeger professoren.

»Siden har vi jo set flere sager mod selskabstømmere, hvor domstolene har lagt en ganske hård linie, og med baggrund i de store beløb, som nominelt var på spil i PFA-sagen, så følger dommen i vid udstrækning den linie«.

Af dommen fremgår det, at en enkelt af de seks dommere mente, at det var Kurt Thorsen, der skulle have et års rabat, hvorimod Rasmus Trads´ byretsdom på fem år fængsel skulle stadfæstes. Men da der altid afsiges dom efter stemmeflertal, blev det ikke til noget.

Intet der formilder

At Kurt Thorsen ikke fik gevinst ved at anke byretsdommen, skyldes ifølge Eva Smith, professor ved Det Retsvidenskabelige Institut på Københavns Universitet, at byggematadoren på intet tidspunkt i retssagen har forklaret sig over for retten. Thorsen har hele tiden fastholdt, at han var i god tro, og at han var uvidende om, at PFA-garantierne fra Trads var falske.

»Når man nægter sig skyldig, har man ikke mulighed for at oplyse noget, der kan indgå som formildende omstændigheder, eller som kan have belastet Rasmus Trads. Det har været et problem for Thorsen,« siger hun.

Eva Smith mener, at landsretten har givet Rasmus Trads en temmelig stor rabat i forhold til byretten.

Det fremgår ikke direkte nogen steder i dommen, hvorfor Rasmus Trads skulle have rabat på et år, mens Kurt Thorsens dom blev stadfæstet.

»Kurt Thorsen havde ikke haft mulighed for at skaffe PFA-garantierne uden Rasmus Trads som hjælper. I betragtning af, at Trads bedrog sit firma, må man sige, at han har fået en betragtelig rabat.,« siger Eva Smith.

Der er udtrykkelig hjemmel i straffeloven til, at en tiltalt kan få strafnedsættelse, hvis han tilstår og angrer.

»Det må man sige, at Rasmus Trads har gjort,« siger professoren.

Dommerne skriver i dommen, at de nye teleoplysninger, som anklageren brugte til at få både Kurt Thorsen og Rasmus Trads på glatis, ikke er tillagt afgørende betydning.

»Det forekommer meget fornuftigt. Datoerne, som Thorsen og Trads ikke kunne gøre rede for, ligger tre år tilbage. Det er nok begrænset, hvor præcist, man kan huske begivenheder og tidspunkter, når det er så lang siden,« siger Eva Smith.

Men i dommen får Kurt Thorsen alligevel i flere omgange tørt på.

Blandt andet i en episode, hvor Trads forfalskede André Lublins underskrift på notarkontoret i København under - hævder Trads - Kurt Thorsens påsyn.

Det er et forhold, som Kurt Thorsen hidtil har nægtet, men efter at anklageren fandt en kvitering, der kunne bakke Trads´ forklaring op, er dommernes konklussion klar:

»Thorsens forklaring om forholdet må således forkastes,« står der med et knastørt ordvalg i dommen.

Dommerne i Østre Landsret slår også fast, at fordi der har været tale om så store beløb i svindelsagen, kan straffene ikke gøres betingede.

Udover de hårde fængselsdomme stadfæstede Østre Landsret også byrettens afgørelse om, at de to bedragere ike længere må lede virksomheder. Det fremgår af dommen, at de begge »ind til videre frakendes retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller forening, som kræver særlig offentlig godkendelse eller en fond.«

Det er en afgørelse, som kan være vanskelig at kapere for den ellers særdeles aktive Kurt Thorsen.