Baggrund: Hafnia-sag nærmer sig det vigtige hammerslag

Få uger til en dom i Højesteret, der får afgørende betydning for, hvor dyr Hafnia-sagen kan blive for Danske Bank.

Der går formentlig år, inden den sidste dommer har givet sit besyv med i Hafnia-komplekset.

Men en af de helt afgørende hammerslag falder allerede om få uger.

Det er Højesterets ord i den sag, som to private investorer lagde an mod Danske Bank, og som Sø- og Handelsretten gav dem medhold i i september 1999.

Den 27. maj, altså om to uger, mødes parterne til det første af ni retsmøder, og allerede inden sommerferien forventes Højesteret at komme med en afgørelse.

Så bliver et væsentligt kapital i Hafnia-skandalen afsluttet, nemlig om hvorvidt de hundredevis af private investorer, der brugte penge på at gå med i Hafnia-emissionen i foråret 1992, blev ordentligt informeret om den risiko, de løb med deres sparepenge.

Beskeden erstatning

I september 1999 konkluderede Sø- og Handelsretten i sin dom, at investorer skal kunne træffe beslutning om en aktieinvestering alene på grundlag af prospektet, dvs. det salgsmateriale, der ledsager et aktiesalg.

Men i Hafnias tilfælde var prospektet ikke retvisende.

Og eftersom både Danske Bank og Hafnias revisorer ifølge Sø- og Handelsretten var ansvarlige for fejl og mangler ved prospektet, blev de dømt til at betale erstatning til de to private investorer, Ole Steffensen og Henning Feilberg.

Erstatningen var forholdsvis beskeden - små 30.000 kr. plus renter.

Dertil kommer - hvis Danske Bank taber igen i Højesteret - erstatning til hundredevis af andre private investorer i samme situation.

Danske Bank har allerede tilkendegivet, at den vil udbetale erstatning til i hvert fald en del af dem, der har henvendt sig med sager, der ligner Steffensens og Feilberg.

I alt har 900 private investorer præsenteret banken for et samlet krav på 35 mio. kr. men det er ikke givet, at banken honorerer dem alle. Dette beløb er stadig pebernødder i forhold til de erstatningskrav, som en række professionelle investorer har anlagt mod banken.

De tunge drenge

I første omgang er det opgøret mellem på den ene side fire pensionskasser - to ingeniørkasser, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse og Magistrenes Pensionskasse - og på den anden side Danske Bank og børsmæglerselskaberne Paribas og Bjørnskov.

Der er ikke sat dato for det første retsmøde i denne sag, idet man bl.a. afventer dommen i sagen med de private investorer. De gik med i Hafnia-emissionen og har siden stævnet banken og børsmæglerselskaberne for i alt 83 mio. kr.

Det værste økonomiske slag kan komme fra en anden kreds af professionelle investorer, nemlig Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Kommunernes Pensionsforsikring, Tryg, ATP og Alm. Brand, som også afventer Højesterets afgørelse i sagen med de private investorer og efterfølgende sagen med de fire pensionskasser.

De stiller med et samlet erstatningskrav på omkring en milliard kroner.