Bærbare giver hjemmeplejen tid

Hjemmepleje og hjemmesygepleje kan få mere tid hos borgerne, hvis de får computerne med sig ud. Det vil øge livskvaliteten og samtidig effektivisere, mener socialministeren.

Helt op til 15 procent af tiden kan spares i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen ved at udstyre hjemmehjælperne med mobiltelefoner og håndholdte computere, så de kan klare og afslutte flere opgaver på stedet og derved få mere tid sammen med dem, de passer.

I dag går godt fem minutter af det 40 minutter lange besøg til andet end pleje, viser Finansministeriets budgetredegørelse for 2004. Og efterhånden som håndskrevne noter forsvinder, kan der flyttes personale fra administrationen ud til den voksende gruppe af ældre. Hjemme(syge)plejens 90.000 ansatte er langt den største gruppe med udgående arbejde i det offentlige.

Mere tid hos den enkelte
Socialminister Henriette Kjær (K) ser gerne denne mere tid brugt ude hos den enkelte borger.

»Nogle kommuner vil måske også udvide en ellers stram visitering og bruge de frigjorte ressourcer her. Det er op til den enkelte kommune at afgøre. Vi kan gå fra kolde hænder til varme hænder - helt konkret mere omsorg og lidt længere besøg i stedet for dobbeltjournalisering. Det øger livskvaliteten, og effektiviseringer betyder samtidig forbedringer,« siger socialministeren til Berlingske Tidende.

Større medarbejdertilfredshed, mindre stress og en bedre medicinhåndtering er andre fordele.

Vil tiltrække flere unge
Hillerød Kommune er en af seks, der fra august skal afprøve mulighederne i praksis i projektet, som har fået navnet CareMobil. Hjemmesygeplejerskerne udstyres her med en bærbar computer, hvorpå de har kopier af de elektroniske patientjournaler. Når som helst kan man opdatere oplysningerne via det mobile Internet.

»Vi rykker simpelt hen kontoret med ud. Så kan personalet skrive journalen sammen med borgerne, som kan føle, at de er med i processen. Vi forventer helt klart en øget arbejdsglæde blandt de cirka 140 medarbejdere,« siger Birgit Voss, Hillerøds IT-koordinator på hele omsorgssystemet.