Bådsalg skulle dække ulovligt lån i firmaet

Hovedaktionær fik forhøjet sin aktieindkomst med 160.000 kr. efter salg af lystbåd til sit eget firma.

At tilbagebetale et ulovligt aktionærlån med en lystbåd er mere, end hvad skattevæsenet og Østre Landsret kan kapere.

Men det var, hvad revisoren anbefalede en hovedaktionær og direktør i et tøjagentur. Og det kom i den sidste ende til at koste skat af en aktieindkomst på godt 160.000 kr.

Tøjagenturet er organiseret som et anpartsselskab, hvor direktøren og hans kone hver ejer 50 pct. af anparterne. I forbindelse med indretning af kontorlokaler i parrets nyerhvervede ejendom, trak de 226.000 kr. på firmaets mellemregningskonto, hvor transaktioner mellem ejer og firma bogføres.

Det påtalte revisor, idet der var tale om et ulovligt aktionærlån. Revisor foreslog samtidig, at direktøren solgte sin motorbåd, en Nimbus 31, til selskabet for at betale sin gæld tilbage. Direktøren fulgte revisorens råd og solgte motorbåden til selskabet for 725.000 kr., og nu var det selskabet, som skyldte ham penge. Umiddelbart efter denne handel satte tøjagenturet båden til salg.

Men dette salg gik det ikke så godt med. Faktisk gik der mere end to år, før motorbåden blev solgt for 645.000 kr.

I den periode betalte tøjagenturet for pladsleje, forsikring, annoncer og mæglersalær. Og de 80.000 kr. båden faldt i handelsværdi i perioden måtte agenturet også bære.

Hele arrangementet kuldsejlede, da skattevæsenet sagde nej. Og det nej er blevet bekræftet ved en dom i Østre Landsret.

Landsretten lægger i sin dom vægt på, at tøjagenturets køb af motorbåden skete på baggrund af direktørens ønske om at udligne gælden på mellemregningskontoen. Der var ikke nogen forretningsmæssig begrundelse for, at selskabet skulle købe båden.

Desuden skete handelen, efter dommernes opfattelse, ikke på normale handelsmæssige vilkår mellem uafhængige parter.

Tøjagenturets udgifter til pladsleje osv. samt værditabet på de 80.000 kr. betragter dommerne som maskeret udlodning til hovedaktionæren, og derfor stadfæstede retten, at direktørens aktieindkomst samlet skulle forhøjes med godt 160.000 kr.