AVK på indkøb i udlandet

Der er ikke den store omsætningsfremgang i AVK koncernen. Til gengæld har den store koncern med over 1200 medarbejdere

gang i opkøb af virksomheder i Tyskland, England og Saudi-Arabien. Koncernen producerer ventiler og tilbehør til vand-

og gasforsyning og til spildevand samt brandhaner (hydranter, red.)Det største køb skete sidste år i Tyskland,

hvor hydrant- og ventildivisionen i Mittelmann Armaturen GmbH & Co. KG blev købt. Divisionens aktiviteter og de 90 medarbejdere

er nu lagt ind under AVK''s tyske datterselskab, der har ændret navn til AVK Mittelmann Armaturen GmbH. Opkøbet skete

kort før regnskabsårets afslutning, og derfor påvirker det ikke koncernomsætningen nævneværdigt,

siger koncerndirektør Vita Højberg, AVK Holding A/S.I England har AVK købt Saint Gobains aktivitet inden

for produktion af mellemstore og store ventiler. Produktionen er nu flyttet til en af AVK''s fire fabrikker i England og Skotland,

hvor koncernen har 310 ansatte.- Vi overtog den engelske produktion midt i regnskabsåret. Det styrker vores position

i England, hvor vi er den førende ventilproducent, siger Vita Højberg.Hun udgør den anmeldte direktion

i AVK Holding A/S sammen med ejerleder Niels A. Kjær. Derudover består direktionen af en teknisk direktør og en salgs-

og marketingsdirektør.I Saudi-Arabien har AVK hidtil ejet 49 pct. af et lokalt selskab, hvor de 75 medarbejdere producerer

ventiler til vandforsyning. Nu ejer koncernen Saudi Valves Manufacturing Co. Ltd. 100 pct. AVK koncernen består af tre danske

virksomheder og 25 udenlandske dattervirksomheder, hvoraf de 22 er ejet 100 pct. af AVK. Ejerandelen i de tre sidste varierer fra

68 pct. til 90 pct. Derudover indgår fem associerede selskaber i koncernen.Koncernomsætningen gik frem med blot

fem mio. kr. til 1,1 mia. kr. Til gengæld steg overskuddet før skat med 12 mio. kr. til 38,3 mio. kr., men det er mindre

end forventet. Det skyldes de ovennævnte opkøb og sammenlægninger, der har været meget omkostningskrævende.

Samtidig har mange markeder lidt under fortsat afmatning, og valutaudsving har også påvirket os, forklarer Vita Højberg,

som har økonomi, finansiering og IT som sine primæret arbejdsområder.Koncernens største enkeltfabrik,

AVK International A/S, med 285 medarbejdere ligger i Galten. Den fik vendt et underskud før skat på 5,8 mio. kr. til

et overskud på 10,5 mio. kr. i 2002/03 efter stor fokus på reduktion af omkostninger. Fabrikkens produktionsareal er forøget

med 4.000 kvm til 31.000 kvm.