Auken støtter omstridte vindmøller

Jysk Vindkrafts planlagte byggeri af møller i fredsskov vækker politisk vrede. En dispensation fra loven får følger, siger CDs Peter Duetoft.