Auken beskylder Bendtsen for aftalebrud

Oppositionspartierne i Folketinget beskylder igen regeringen for at bryde aftaler. Denne gang er det den konservative partileder Bendt Bendtsen, der er i skudlinien, fordi han som erhvervsminister vil opgive et pålæg til elværkerne om at bygge yderligere tre store vindmølleparker i de danske farvande.Beskeden reaktion på havmøllestop

Det er i strid med den politiske aftale om elreformen, mener de to tidligere regeringspartier og SF, som aftalte reformen med Venstre og Konservative i 1999.

- Det er klar forudsætning for energireformaftalen, at de tre parker bliver bygget, siger Svend Auken (S), der som energiminister forhandlede aftalen på plads og herefter pålagde elværkerne at bygge i alt fem store vindmølleparker. To af parkerne - ved Horns Rev og Rødsand - er ved at blive bygget.

Også SF og de Radikale mener, at de tre havvindmølleparker ved Læsø, Omø og Gedser er en del af forudsætningen for aftalen.

Men det afviser erhvervsminister Bendt Bendtsen.

- Dette er jeg ikke sprunget ud i uden at have undersøgt det ordentligt. Vi vil overholde aftalen, men pålægget, som Svend Auken har givet, er ikke en del af aftalen, siger han.

Socialdemokratiet, SF og de Radikale vil forsøge at finde en forhandlingsløsning på striden. De er parat til at opgive pålægget til elværkerne, hvis de tre havvindmølleparker i stedet sendes i udbud.

Den løsning køber erhvervsministeren ikke. Som han udlægger tilbuddet, forudsætter det en eller anden form for offentlige tilskud. Det vil han ikke gå med til.

- Det er muligt, at parkerne skal bygges om nogle år, mens så bliver det på rent markedsmæssige vilkår. Vi skal arbejde hen imod, at vindkraft skal klare sig på markedsmæssige vilkår. Hvis private investorer vil bygge, så er det fint for mig. Men det er ikke noget, det offentlige skal blandes ind i, siger Bendt Bendtsen.

Regeringens tre forligspartnere mener, det erhvervspolitisk vil være uklogt at opgive de tre havvindmølleparker, der ville koste omkring fem mia. kr. at bygge.

- Der er meget store perspektiver for dansk industri i det her. Det er vel vores tredje største eksportindustri i dag. Og der vil ske en kæmpe udbygning med havvindmøller i hele Europa.

Her er det vigtigt, at vi er på forkant med den tekniske udvikling, fordi dansk industri har over halvdelen af verdensmarkedet. Den førerposition skal vi bevare, siger Svend Auken.

Bendt Bendtsen siger, at han vil fritage kraftværkerne for pålægget om at bygge parkerne for at spare elkunderne for en omkostning på tre øre på prisen for en kilowatttime. Det løber på et år op i 900 mio. kr. Desuden har Danmark nået elreformens mål om, at vedvarende energi i 2003 skulle udgøre 20 procent af den danske energiforsyning. Andelen er allerede oppe på 27 procent.

Det erkender S, SF og R. Men de siger, at den fortsatte vindmølleudbygning er nødvendig, for at Danmark kan opfylde sin EU-forpligtelse til at reducere CO2-udledningen inden 2008.

Erhvervsministeren vedkender sig CO2-målet, men mener, det kan nås på andre måder. Kodeordet er Joint Implementation, som Bendt Bendtsen forklarer således: - Vi kan f.eks. bruge øststøttemidler til at nedbringe CO2-udledning i Østeuropa og bruge det i vores nationale regnskab.

Ritzau